Informacja o wyniku naboru z dnia 02.02.2022 r. na stanowisko urzędnicze:

  • Kasjer na pływalni krytej przy ul. Stryjewskiego 28 w Gdańsku

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Krystyna Medias zam. w  Gdańsku.

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku kasjera. Kandydatka otrzymała zadowalające wyniki w ramach zastosowanych metod naboru.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »