Informacja o wyniku naboru z dnia 16.02.2022 r. na stanowisko urzędnicze:

  • Referent do spraw obiektów nadmorskich

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Adraianna Przepióra , zam. w  Gdańsku

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na stanowisku referenta do spraw obiektów nadmorskich. Kandydatka otrzymała zadowalające wyniki w ramach zastosowanych metod naboru.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »