Informacja o wyniku naboru z dnia 29.08.2023r. na stanowisko urzędnicze:

  • Referent ds. kadr i płac – umowa na czas zastępstwa

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została wybrana żadna osoba ze względu na niespełnienie wymogów formalnych przez kandydatów. Komisja rekrutacyjna postanowiła o ponownym ogłoszeniu naboru w najbliższym czasie.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »