Informacja o wyniku naboru z dnia 10.02.2022 r. na stanowisko urzędnicze:

  • Specjalista do spraw zamówień publicznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na powyższe stanowisko nie  została zatrudniona żadna osoba i Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o ponownym rozpisaniu konkursu.

Uzasadnienie:

Kandydaci, którzy złożyli aplikację na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych  nie spełnili wymagań określonych w ogłoszeniu w stopniu zapewniającym prawidłową realizację zadań.

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »