Informacja o wyniku naboru z dnia 04.09.2023r. na stanowisko urzędnicze:

  • Specjalista ds. zamówień publicznych

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

  • Pan Maciej Zaborski– zamieszkały w Gdyni.

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy. Kandydat otrzymał zadowalające wyniki w ramach zastosowanych metod naboru.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »