Informacja o wyniku naboru z dnia 15.07.2022r. na stanowisko urzędnicze:

  • Głównego Specjalisty ds. rozwoju obiektów sportowych w Gdańskim Ośrodku Sportu

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

Pan Mariusz Kordonowski zamieszkały w Gdańsku.

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na  stanowisku głównego specjalisty ds. rozwoju obiektów sportowych. Kandydat otrzymał zadowalające wyniki w ramach zastosowanych metod naboru.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »