Informacja o wyniku naboru z dnia 28.03.2023 r. na stanowisko urzędnicze:

  • Referent ds. kadr i płac

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Pani Magdalena Czekień – zamieszkała w Gdańsku.

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na  stanowisku Referenta ds. kadr i płac. Kandydatka otrzymała zadowalające wyniki w ramach zastosowanych metod naboru.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »