Zapraszamy do udziału w projekcie ,,Akcja: Pomorska aktywizacja!’’. Projekt jest skierowany do osób:

 • w wieku 18-29 lat
 • biernych zawodowo
 • nie uczestniczących w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
 • nie uczestniczących w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy finansowanej ze środków publicznych w ciągu ostatnich 4 tygodni
 • zamieszkujących wg kodeksu cywilnego na obszarze Woj. Pomorskiego
 • umiejących pływać (opcjonalnie w zależności od formy wsparcia)

Udział w projekcie jest bezpłatny.

SZKOLENIE RATOWNIK WODNY + KPP + STERNIK MOTOROWODNY

 1. Ratownik wodny – w ilości 63 godzin,
 2. KPP – Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy – w ilości 66 godzin,
 3. Sternik motorowodny – w ilości 25 godzin.

Łączny czas szkolenia to 154 godziny. Wyżej wymienione szkolenia realizowane będą według Rozporządzenia MSW z 21.26.012 ws. szkoleń w ratownictwie wodnym; Rozporządzenie MZ 19.03.2007r ws. kursu w zakresie KPP. Każde szkolenie kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje.

Co oferuje projekt?

 • poradnictwo zawodowe oraz psychologiczne
 • stałe wsparcie coachingowe
 • pośrednictwo pracy
 • certyfikowane kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji/kompetencji w zakresie: ratownik wodny, Kwalifikowany Kurs Pierwszej Pomocy, Sternik motorowodny
 • staże zawodowe

Uczestnicy szkoleń otrzymają:

 • refundację kosztów dojazdu
 • materiały dydaktyczne/szkoleniowe
 • catering
 • pokrycie kosztów noclegów
 • stypendium szkoleniowe/stażowe
 • ubezpieczenie NNW
 • szkolenie BHP
 • badania lekarskie
 • Zaplanowane szkolenia

Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 88 osób (49 kobiet oraz 39 mężczyzn) biernych zawodowo do 29. roku życia z Województwa Pomorskiego poprzez objęcie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, obejmującym wszystkie formy wsparcia, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana jako konieczna dla poprawy sytuacji na rynku pracy i podjęcia zatrudnienia w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2019 roku.

KONTAKT: Biuro Projektu ,,Akcja: POMORSKA AKTYWIZACJA!’’: Pl. Narutowicza 14, pokój nr 09 82-200 Malbork Zastępca Koordynatora projektu: Katarzyna Mikołajczyk, tel. 507 953 019 oraz 55 272 77 30, e-mail: katarzyna.mikolajczyk@lasoleil.com.pl
Strona internetowa projektu: www.lasoleil.com.pl ‘ ‘

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »