W dniu 27.10.2023 r. oddano do eksploatacji nowe oświetlenie płyty sztucznej przy obiekcie Traugutta 29. Zgodnie z założeniami wykonano wszystkie planowane prace.

Zakres wykonanych prac:

 • zdemontowano istniejące oprawy na słupach
 • zdemontowano urządzenia zasilające oprawy w szafkach nr 1-6 pod każdym słupem
 • zmodernizowano dwie szafy R-2 i RS-2.  Wymieniono wyposażenie dostosowując do sterowania oświetleniem w 4 trybach tj. 100%, 70%, 40% i 15% mocy elektrycznej naświetlaczy
 • wyposażono szafy od nr 1 do nr 6 w urządzenia zasilające do nowych naświetlaczy.  Pobór mocy zasilaczy dla całości obiektu ( 6 słupów, 18 opar oświetleniowych) w trybie 100% dla pojedynczej szafy nie przekracza 50% dotychczasowego i wynosi 21,6kW
 • wymieniono przewody zasilające pomiędzy szafami nr 1 do 6, a naświetlaczami na słupach. W zainstalowanym rozwiązaniu przyjęto zasilanie naświetlaczy napięciem 400V i kablem o przekroju 1,5mm2
 • zainstalowano 18 nowych naświetlaczy firmy Micoled na słupach z wymianą poprzeczki na dedykowaną do nowych naświetlaczy
 • wymieniono oprawę nocną na równoważną LED, bez zmiany zasilania i sterowania
 • wykonano pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji uziemień oraz rezystancji izolacji kabli
 • wykonano pomiary fotometryczne boiska


1. Nazwa naboru – Nabór ogólny
2. Nazwa zadania – Modernizacja oświetlenia płyty sztucznej na obiekcie sportowym przy ul. Traugutta 29
3. Wartość udzielonego wsparcia finansowego – 178 000,00zł.
4. Opis zadania – Boisko sztuczne znajdujące się na ternie Kompleksu Sportowego Traugutta 29 w Gdańsku jest jednym z najbardziej intensywnie eksploatowanych obiektów należących do zasobów Gdańskiego Ośrodka Sportu. Wynika to z bardzo dobrej jakość nawierzchni, która została wymieniona w 2016 r. Obecnie korzysta z niego rocznie ponad 50.000 dzieci i trenerów z klubów piłkarskich z całego Gdańska. Oświetlenie płyty sztucznej to instalacja metahalogenkowa, zużywająca energię w ilości ok.74 MWh w skali roku. Mając to na uwadze GOS wykonał projekt wykonawczy modernizacji oświetlenia płyty sztucznej oraz niezależny audyt ukazujący celowość wymiany tego oświetlenia. 

Projekt zakłada wymianę opraw oświetleniowych łącznie z infrastrukturą towarzyszącą (tj. modernizacja szaf oświetlenia) na oprawy w technologii LED. Obecnie boisko piłkarskie oświetlone jest za pomocą 6 słupów z 4 naświetlaczami metalohalogenkowymi 2 kW na każdym słupie.

Zakres prac objętych danym przedsięwzięciem:

 • demontaż istniejących opraw na słupach,
 • demontaż urządzeń zasilających oprawy w szafkach nr 1-6 pod każdym słupem,
 • modernizacja dwóch szaf R-2 i RS-2,
 • wyposażenie szaf od nr 1 do nr 6 w urządzenia zasilające do nowych naświetlaczy,
 • wymiana przewodów zasilających pomiędzy szafami nr 1 do 6, a naświetlaczami na słupach,
 • montaż nowych naświetlaczy na słupach z wymianą poprzeczki na dedykowaną do nowych naświetlaczy,
 • wymiana oprawy nocnej na równoważną LED, bez zmiany zasilania i sterowania,
 • wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji uziemień oraz rezystancji izolacji kabli,
 • wykonanie pomiarów fotometrycznych boiska.

Najważniejsze założenia dla projektu:

 • uzyskanie natężenia 250 lx dla całego boiska do gry w piłkę nożną (wymiary płyty: 54 m x 90 m),
 • zainstalowanie 2 trybów pracy: na potrzeby treningów max. 40 % pełnej mocy naświetlaczy przy minimalnym natężeniu 10 0lx oraz na potrzeby rozgrywania meczów 100 % mocy naświetlaczy przy natężeniu 250 lx.
 • równomierność oświetlenia większa niż 0,6 dla całości boiska. 

W projekcie wykonawczym analiza poparta obliczeniami pokazała, że jest możliwe zmniejszenie liczby opraw przy zachowaniu określonych przez GOS parametrów. Po modernizacji funkcjonować będzie 18 naświetlaczy o mocy 1200 W każdy i strumieniu 200.000 lm z trzema różnymi kątami rozsyłu. Dodatkowo dwustopniowy tryb pracy naświetlaczy sprawi, że obiekt będzie spełniał wymogi Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, co umożliwi prowadzenie rozgrywek piłkarskich (oświetlenie boiska na poziomie 250 lx). Codzienne treningi będą odbywały się w pierwszym trybie pracy, czyli na poziomie oświetlenia boiska 100 lx. Ograniczy to w znacznym stopnie zużycie energii wykorzystywanej do oświetlenia boiska. Wykonany audyt efektywności energetycznej zakłada oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na poziomie 55,86 MWh rocznie oraz zmniejszenie emisji CO2 o 39,550 Mg w ciągu roku.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »