Projekt “Green Run Network – ecological education through running events (GREENet)”
Nr projektu 622917-EPP-1-2020-1-PL-SPO-SSCP”
Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+ Sport

Partnerzy projektu:

 • Gmina Miasta Gdańska reprezentowana przez Gdański Ośrodek Sportu – www.sportgdansk.pl – Lider projektu
 • Mountaineering-Ski Sports Society ”Zeleznicar” Novi Sad (Serbia) – www.fruskogorski-maraton.com
 • Modern Pentathlon Portuguese Federation (Portugalia) – www. fppm.pt
 • Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (Polska) – www.tkkf.koszalin.pl
 • Lithuanian Amateur Runners Association (Litwa) – www.lbma.lt

Czas trwania projektu: 01.01.2021 – 30.06.2022 (18 miesięcy)

Budżet projektu: 59 810 EUR

Projekt zakłada:

 • współpracę organizatorów imprez biegowych w formie wyjazdów studyjnych połączonych z wymianą wiedzy i dobrych praktyk w zakresie proekologicznych rozwiązań w organizacji imprez,
 • stworzenie materiałów edukacyjnych dla organizatorów imprez biegowych w zakresie proekologicznego podejścia do organizacji imprez,
 • stworzenie certyfikacji Green Run Label dla organizatorów imprez biegowych oraz wytycznych do otrzymania powyższego odznaczenia (instytucje posiadające Green Run Label tworzyć będą Green Run Network)
 • zainicjowanie szerszej współpracy, która byłaby podstawą do nowego projektu polegającego na powiększaniu sieci współpracy Green Run Network w ramach Programu Erasmus+ 2021-2027.

Rezultaty projektu:

GREENet Podręcznik dobrych praktyk (.pdf 8 MB)

GREENet Guidelines on eco solutions (.pdf 8 MB)

GREENet educational materials for participants (.pdf 4 MB)

GREENet ulotka (.jpg 278 KB)

GREENet leaflet (.jpg 276 KB)

GREENet Zaproszenie (.jpg 271 KB)

GREENet Invitation (.jpg 263 KB)

FB: www.facebook.com/GREENet-Green-Run-Network-100900612526172

Kontakt:

Koordynator projektu – Anna Turnik-Pieciun: anna.turnik@sportgdansk.pl

 

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

Gdański Ośrodek Sportu po raz kolejny został liderem unijnego projektu. Tym razem, od stycznia 2021 roku przez następnych 18 miesięcy w ramach Programu Erasmus + Akcja Sport będzie realizować projekt „Green Run Label – ecological education through running events”, w międzynarodowym partnerstwie z instytucjami:

 • Mountaineering-Ski Sports Society ”Zeleznicar” Novi Sad (Serbia)
 • Modern Pentathlon Portuguese Federation (Portugalia)
 • Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (Polska)
 • Lithuanian Amateur Runners Association (Litwa)

Całkowity budżet projektu wynosi 59 810 EURO, budżet GOS – 21 290 EURO, wkład własny GOS – 470 EURO.

Loader

Projekt zakłada:

 • współpracę organizatorów imprez biegowych w formie wyjazdów studyjnych połączonych z wymianą wiedzy i dobrych praktyk w zakresie proekologicznych rozwiązań w organizacji imprez,
 • stworzenie materiałów edukacyjnych dla organizatorów imprez biegowych w zakresie proekologicznego podejścia do organizacji imprez,
 • stworzenie certyfikacji Green Run Label dla organizatorów imprez biegowych oraz wytycznych do otrzymania powyższego odznaczenia (instytucje posiadające Green Run Label tworzyć będą Green Run Network)
 • zainicjowanie szerszej współpracy, która byłaby podstawą do nowego projektu polegającego na powiększaniu sieci współpracy Green Run Network w ramach Programu Erasmus 2021-2027.
Loader

Konkurencja w ramach naboru wniosków organizowanym przez Agencję Wykonawczą Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego była szeroka. W konkursie wzięło udział 1107 projektów, a dofinansowanie otrzymało 315 projektów (121 inicjatyw w ramach współpracy partnerskiej, 180 projektów dot. małej współpracy partnerskiej oraz 14 projektów mających na celu organizację niekomercyjnych europejskich imprez sportowych. Warto wspomnieć, że GOS jest jedną z 7 polskich instytucji, które zostały liderami w ramach projektu małej współpracy na 180 dofinansowanych inicjatyw.

Loader
Poprzedni slajd
Następny slajd
Loader
aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »