Projekt “„!Active Citizens in European Cities (U!ACTIV)”

Nr projektu 613451-EPP-1-2019-1-PL-SPO-SSCP

Współfinansowany ze środków Programu Erasmus+ Sport

Partnerzy projektu:

Czas trwania projektu: 01.01.2020 – 30.06.2022

Budżet projektu: 56 630 EUR

Założenia projektu:

  • Wymiana wiedzy i dobrych praktyk w zakresie oferty sportowej dla mieszkańców dużych miast europejskich;
  • Stworzenie platformy internetowej gromadzącej informacje o ofercie sportowej w miastach;
  • Organizacja wizyt studyjnych zapoznających partnerów z działaniem tworzenia oferty sportowej i dotarcia z tą informacją do mieszkańców w każdym mieście partnerskim;
  • Stworzenie biblioteki dobrych praktyk w zakresie oferty aktywności fizycznej dla mieszkańców dużych miast europejskich;
  • Zwiększenie potencjału instytucji partnerskich w zakresie współpracy międzynarodowej.

Więcej informacji:

U!ACTIV library of good practice in the field of sports offer for citizens (.pdf 858 KB)

U!ACTIV ulotka projektu (.jpg 373 KB)

U!ACTIV leaflet (.jpg 367 KB)

U!ACTIV Invitation (.jpg 352 KB)

fb: https://www.facebook.com/UActivProject

Kontakt:

Koordynator projektu – Anna Turnik-Pieciun: anna.turnik@sportgdansk.pl

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »