Gdański Ośrodek Sportu od kilku lat sukcesywnie i skutecznie aplikuje o środki finansowe do realizacji różnego rodzaju projektów, które mogą liczyć na dofinansowanie unijne. Tym razem, od listopada 2021 r. przez okres 24 miesięcy będzie liderem projektu o nazwie „ECO-SHIP – environmental and maritime education of youth”.

Celem projektu „ECO-SHIP” jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji morskiej, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży w wieku 15-29 lat w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez utworzenie, przetestowanie i upowszechnianie „Katalogu Żeglarza Bałtyckiego” łączącego zagadnienia z edukacji ekologicznej i morskiej. Będzie on realizowany w ramach programu Erasmus+ 2021-2027, Sektor Młodzież przy współpracy z partnerami: Uniwersytetem w Kłajpedzie (Litwa) oraz Stowarzyszeniem Keep the Archipelago Tidy z Finlandii. Całkowity budżet projektu wynosi 116.380 EUR, w tym budżet GOS opiewa na kwotę 41.431 EUR.

Loader

Projekt odpowiada na następujące wyzwania obecnego świata:

 • postępującą degradację środowiska naturalnego, w tym środowiska morskiego,
 • niewystarczającą wiedzę o środowisku morskim wśród osób młodych ludzi,
 • wąskie rozumienie zagadnień ekologicznych przez młodych ludzi,
 • brak motywacji do działań proekologicznych wśród młodzieży,
 • brak skutecznych narzędzi upowszechniania zasad zrównoważonego rozwoju.
Loader

Główne działania w projekcie obejmują przede wszystkim:

 • stworzenie programu edukacji morskiej i ekologicznej dla młodych ludzi w wieku 15-29 lat – „Katalog Żeglarza Bałtyckiego”,
 • przetestowanie programu edukacyjnego podczas pełnomorskich rejsów na żaglowcu STS Generał Zaruski,
 • wyposażenie 30 młodych ludzi – tzw. oficerów ekologicznych w kompetencje pozwalające na szkolenie rówieśników w zakresie edukacji ekologicznej i morskiej, zdobyte podczas rejsów na jachcie STS Generał Zaruski,
 • organizacja 3 krajowych konferencji upowszechniających rezultat intelektualny projektu – program edukacji morskiej i ekologicznej.
Loader

Katalog Bałtyckiego Żeglarza – co zawiera?

Wydawnictwo liczy sobie 64 strony, w tym wiele ilustracji. Katalog jest napisany w języku projektu, czyli po angielsku. Nie został wydrukowany, można korzystać z niego w wersji webowej (kliknij tutaj).

Sześć rozdziałów dotyczy następujących zagadnień:

 • Rozdział I: żeglarstwo i ekologia
 • Rozdział II: edukacja morska – podstawy oceanologii i specyfika Morza Bałtyckiego
 • Rozdział III: ochrona środowiska, w tym największe wyzwania XXI wieku
 • Rozdział IV: edukacja dotycząca ochrony środowiska (w tym – jak uczyć na ten temat)
 • Słownik pojęć
 • Środowiskowa i morska edukacja młodzieży (w tym scenariusze warsztatów).

Większość podrozdziałów zawiera odnośniki “dowiedz się więcej”, w formie linków przenoszących do szerszych opracowań na poszczególne tematy.

Loader
Poprzedni slajd
Następny slajd
Loader

Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »