“Connected by the Sea – building potential of organizations acting in the field of beach management (BeConSEA)”, nr projektu STHB.05.01.00-22-S235/22-00

 1. Program: INTERREG Południowy Bałtyk 2014-2020, 4. nabór seed money
 2. Okres realizacji: 01.05.2023 r. – 31.08.2023 r. (4 miesiące)
 3. Partnerzy:
 • Miasto Gdańsk – Gdański Ośrodek Sportu – Lider projektu
 • Klaipeda University –Marine Research Institute (Litwa)
 • Roskilde Business College (Dania)
 1. Budżet projektu: 40 000 EUR
 2. Rezultaty projektu:
 • Project concept paper
 • Międzynarodowe warsztaty
 1. Działania w projekcie seed money:

1. Tworzenie partnerstwa

1.1. Spotkanie kick-off w Kłajpedzie + wizyta studyjna u potencjalnych partnerów litewskich

1.2. Wizyta GOS w Danii organizowana przez Roskilde Business College

1.3. Benchmarking organizacji pozarządowych

1.4. Lokalne spotkania organizowane przez partnerów w celu pozyskania nowych partnerów i diagnozy sytuacji

1.5. Spotkania online

2. Stworzenie założeń regularnego projektu i zgłębienie analizy obecnej sytuacji

2.1. Desk research

2.2. Organizacja międzynarodowych warsztatów w Gdańsku

2.3. Stworzenie project concept paper

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »