Ochrona środowiska naturalnego to ważny element polityki Gdańskiego Ośrodka Sportu. Realizujemy szereg przedsięwzięć proekologicznych, prowadzimy działania m.in. na rzecz właściwego gospodarowania odpadami, ograniczenia zużycia energii elektrycznej i recyklingu.

Stawiamy duży nacisk na świadomość ekologiczną naszych pracowników, a także na edukację naszych klientów w zakresie zagadnień środowiskowych zgodnych z normami ekologicznymi.

Działania ekologiczne są istotnym elementem funkcjonowania naszej jednostki.

Gdańsk bez plastiku

Podjęliśmy liczne działania na rzecz zmniejszenia zużycia plastikowych opakowań i materiałów. W znaczącym stopniu ograniczyliśmy zakup wody w butelkach plastikowych typu PET. Wprowadziliśmy dystrybutory na wodę zasilane z sieci wodociągowej i wyposażyliśmy naszych pracowników w bidony wielokrotnego użytku. Dla uczestników imprez dystrybuujemy wodę głównie z sieci miejskiej, podawaną w biodegradowalnych kubkach. Od usługodawców cateringowych wymagamy opakowań i sztućców przyjaznych środowisku. Pakiety startowe pakujemy w torby bawełniane lub papierowe, co umożliwia ich późniejsze, wielokrotne użycie.

Loader

Redukcja odpadów

Ograniczamy zużycie papieru i tonerów do drukarek poprzez wdrożony system elektronicznego obiegu dokumentów. Znacząco redukujemy ilość drukowanych materiałów informacyjnych związanych z promocją imprez typu foldery, ulotki, bilboardy, plakaty na rzecz ich wersji elektronicznych, dostępnych do pobrania na urządzenia, tj. komputer, telefon, tablet.

Loader

Gospodarka odpadami

Na każdym obiekcie administrowanym przez GOS wyznaczyliśmy punkty selektywnej zbiórki odpadów. Kolorowe pojemniki znajdują się zarówno na terenach otwartych, jak również wewnątrz budynków. Selektywne kosze ustawiamy także przy wejściach na plaże. Nadzorujemy proces segregacji odpadów, edukujmy w tym zakresie naszych pracowników, interesantów i partnerów. Ciekawostką jest używany na gdańskiej Marinie pływający śmietnik tzw. Seabin, który filtruje powierzchnię wody z nieczystości.

Loader

Surowce wtórne i recykling

Czujemy się odpowiedzialni za nasze otoczenie. Szczególną uwagę zwracamy na ekonomiczny wydruk, wykorzystywanie ekologicznego papieru do druku, kopert oraz opakowań poddających się recyklingowi i powstających w sposób niezagrażający środowisku. Obiekty, na których odbywają się treningi zespołów sportowych i tym samym zużywane są duże ilości wody w butelkach plastikowych, wyposażone zostały w zgniatarki do pojemników PET, co ułatwia ich zbiórkę.

Loader

Czyste środowisko

Nieustannie dążymy do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej m.in. poprzez wymianę odbiorników mocy oraz modernizację oświetlenia. Na wszystkich naszych obiektach stosujemy energooszczędne oświetlenie LED. Ograniczamy zużycie wody poprzez stosowanie na pływalniach wylewek prysznicowych nowej technologii, ograniczających zużycie wody z 6l/min do 3l/min. Stosujemy również baterie łazienkowe z wyłącznikami czasowymi. Stale wymieniamy flotę samochodową – obecnie dysponujemy czterema pojazdami elektrycznymi, a w planach inwestycyjnych są kolejne auta na prąd. Zwracamy też uwagę na używane środki czystości. Staramy się wybierać producentów najbardziej przyjaznych środowisku. Inwestujemy również w alternatywne źródła energii. Jedna z miejskich pływalni – Osowa – wykorzystuje panele solarne do podgrzania wody technologicznej.

Loader

Błękitna flaga

Od 15 lat kąpieliska i mariny Gdańskiego Ośrodka Sportu uczestniczą w programie „Błękitna Flaga”. Jest to międzynarodowy program zainicjowany w 1985 r. przez Fundację Edukacji Ekologicznej (Foundation w Environmental Education – FEE) z siedzibą w Kopenhadze. Celem programu jest wyróżnianie zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju kąpielisk i marin. W ciągu ostatnich lat program Blue Flag stał się certyfikatem rozpoznawanym oraz respektowanym na arenie międzynarodowej. Wyróżnienie certyfikatem Błękitnej Flagi jest przyznawane kąpieliskom i marinom, działającym zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, które spełniają najwyższe kryteria w zakresie jakości wody, działań na rzecz edukacji ekologicznej, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa oraz jakości prowadzonych usług.

Warty podkreślenia jest fakt, że w 2017 roku, podczas audytu przedstawicieli Błękitnej Flagi, kąpielisko Gdańsk Stogi otrzymało rzadko przyznawaną notę „excellence”. W tym samym roku na gdańskich kąpieliskach i marinach powiewało łącznie aż 10 Błękitnych Flag. Dzięki temu Gdańsk znalazł się w gronie najlepszych plaż na świecie.

Miło nam też oznajmić, że jacht Generał Zaruski, którego jesteśmy armatorem, przygotowuje się również do uzyskania certyfikatu Błękitnej Flagi.

Loader

Edukacja

Staramy się, aby nasz przekaz „jak być eko” dotarł do możliwie najszerszej grupy osób. Oprócz informacji na naszych stronach internetowych i portalach społecznościowych, wspieramy projekty polegające na prowadzeniu prelekcji w gdańskich placówkach oświatowych nt. profilaktyki bezpiecznej kąpieli oraz edukacji ekologicznej. Dotychczas organizowaliśmy lub współorganizowaliśmy szereg imprez związanych stricte z ochroną środowiska m.in. budowa eko-kogi z butelek pet, eko-pikniki, zielone weekendy na molo, sprzątania świata i Eko-Marsz. Na wszystkich naszych imprezach wdrażamy elementy związane z edukacją ekologiczną. Ich uczestnicy mogą wziąć udział w różnych grach i zabawach, spotkać maskotki Supersortera lub odwiedzić stoiska, na których dowiedzą się o różnych rozwiązaniach przyjaznych środowisku, które można stosować w życiu codziennym.

Loader
Poprzedni slajd
Następny slajd
Loader
aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »