HOST4ALL to międzynarodowy projekt, którego obszarem zainteresowania i działania jest sport dla wszystkich. W ramach projektu partnerzy z Portugalii, Włoch, Serbii i Polski, będą pracowali nad wzmocnieniem swojego potencjału w zakresie organizacji wydarzeń sportowych dla wszystkich.

Nazwa projektu : “Hosters Of SporTs-for-ALL events share experience” – „Gospodarze imprez sportowych dla wszystkich dzielą się doświadczeniem”

Program: Erasmus+ Sport 2021-2027

Czas trwania projektu: 01.05.2023 – 31.10.2024 (18 miesięcy)

Partnerzy:

 • World Bike Tour Company (Portugalia) – lider
 • La Sansi Athletic Club (Hiszpania)
 • Association Sports for All (Serbia)
 • Gdański Ośrodek Sportu

Całkowity budżet projektu: 60 000 EUR, w tym budżet GOS: 14 520 EUR

Cel projektu: Wzrost potencjału organizatorów imprez sportowych w zakresie organizacji wydarzeń sportowych dla wszystkich.

Główne działania w projekcie:

 • wymiana doświadczeń między organizatorami imprez sportowych dla wszystkich (biegi uliczne i terenowe, przejazdy rowerowe, festiwale narciarskie) podczas międzynarodowych spotkań partnerskich,
 • identyfikacja istniejących wytycznych, rekomendacji, wskaźników i najlepszych praktyk dotyczących wdrażania imprez sportowych dla wszystkich,
 • opracowanie wytycznych i zaleceń skoncentrowanych na wdrożeniu wskaźników określonych przez konsorcjum projektowe w celu zagwarantowania najlepszej imprezy sportowej dla wszystkich,
 • przetestowanie opracowanych wytycznych w wybranej imprezie sportowej dla wszystkich wdrożonej przez każdego partnera,
 • aktualizacja opracowanych wytycznych i zaleceń zgodnie z doświadczeniem wdrożeniowym,
 • zatwierdzenie stworzonych wytycznych przez europejskie organizacje zajmujące się realizacją imprez sportowych dla wszystkich,
 • konferencja upowszechniająca rezultaty projektu.

Rezultaty projektu:

 • raport z diagnozy i rozpoznania rynku istniejących wytycznych i rekomendacji w zakresie organizacji wydarzeń sportowych dla wszystkich,
 • wytyczne i zalecenia pn. „Organizacja imprez sportowych dla wszystkich”.
aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »