1. Nazwa projektu : “PROMOTION OF PHYSICAL ACTIVITY THROUGH EUROPEAN TRADITIONAL SPORTS (PROPACT)” – „Promocja aktywności fizycznej poprzez europejskie sporty tradycyjne”
 2. Program: Erasmus+ Sport 2021-2027
 3. Czas trwania projektu: 01.05.2022 – 30.04.2024 (24 miesiące)
 4. Partnerzy:
 • ASD CULTURA E SPORT MATERA (Włochy) – Lider
 • ASSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ETSPORTS TRADITIONNELS (Francja)
 • COMUNE DI RAVENNA (Włochy)
 • GDAŃSKI OŚRODEK SPORTU (GMINA MIASTA GDAŃSKA)
 • PENDIK MUNICIPALITY (Turcja)
 • SPORTNO DRUSTVO MEDIA SPORT (Słowenia)
 • INSTYTUT ROZWOJU SPORTU I EDUKACJI (Warszawa)
 • UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (Hiszpania)
 1. Całkowity budżet projektu: 400 000 EUR, w tym budżet GOS: 25 000 EUR
 2. Cel projektu:

Projekt ma na celu zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu i aktywności fizycznej oraz promowanie międzykulturowej integracji społecznej.

 1. Grupa docelowa:

Stowarzyszenia sportowe, młodzi ludzie w wieku 6-15 lat, mieszkańcy i ich rodziny, nauczyciele, trenerzy sportowi, wolontariusze sportowi, władze lokalne i decydenci.

 1. Główne działania w projekcie:
 • stworzenie narzędzia technologicznego do promowania tradycyjnych europejskich sportów i gier z perspektywy międzypokoleniowej i integracyjnej, które łączy dawne sporty i gry z najnowszymi technologiami w celu przybliżenia młodzieży do sportu i poprzez ponowne odkrycie europejskich tradycyjnych sportów i gier;
 • wymiana dobrych praktyk podczas międzynarodowych spotkań;
 • seminaria i imprezy sportowe w 5 krajach podczas Europejskiego Tygodnia Sportu 2023;
 • międzynarodowe wydarzenie sportowa w Ravennie z udziałem uczniów;
 1. Rezultaty projektu:
 • badanie informacyjne na temat wiedzy nt. europejskich tradycyjnych sportów i gier (ETSG) i prawidłowego stylu życia;
 • szkolenia dla nauczycieli, trenerów i wolontariuszy sportowych z wydaniem dyplomu „Instruktor ETSG”
 • Wytyczne „ETSG dla młodzieży”;
 • Platforma e-learningowa z lekcjami, samouczkami, wideokonferencjami itp.
 • Konferencja wstępna i końcowa.

Strona www projektu: https://sport-project.org/category/propact/

FB: https://www.facebook.com/Propact-project-102634329165857

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »