Jesteśmy partnerem projektu Interreg Południowy Bałtyk dotyczącego tworzyw sztucznych trafiających do oceanów.

Odpady z tworzyw sztucznych w oceanie stanowią zagrożenie dla życia morskiego i bioróżnorodności w Morzu Bałtyckim, a 80% z nich pochodzi ze źródeł lądowych związanych z działalnością człowieka. Taka statystyka wskazuje na konieczność podjęcia działań uświadamiających i motywujących do zmniejszenia ilości odpadów trafiających do morza.

Projekt „Circular Ocean-bound Plastic (COP)” ma na celu rozwiązanie problemu zanieczyszczenia tworzywami sztucznymi w południowym Morzu Bałtyckim. Partnerzy z Danii (CLEAN Cluster – Lider, The Foundation Plast Center Denmark, Ocean Plastic Forum), Szwecji (Sustainable Business Hub), Niemiec (University of Rostock, Leibniz Institute for Baltic Sea Research) i Polski (Uniwersytet Gdański, Gdański Ośrodek Sportu i Gdańska Fundacja Wody ) określą w ramach projektu możliwości zbierania, recyklingu i ponownego wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych trafiających do morza w regionie. Projekt realizowany przy wsparciu Interreg South Baltic będzie realizowany w latach 2023-2026, a jego budżet wyniesie ponad 2,5 mln euro.

W ramach projektu prowadzone będą działania w kilku nadmorskich miastach regionu południowego Morza Bałtyckiego, których celem będzie przetestowanie technologii zbierania odpadów i zbadanie wykorzystania tworzyw sztucznych transportowanych do oceanów. Istotnym aspektem projektu jest zaangażowanie niebieskich i zielonych małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), władz lokalnych oraz instytucji badawczych w całym regionie w działania projektu.

Gdański Ośrodek Sportu, reprezentując Miasto Gdańsk, będzie zaangażowany w monitorowanie ilości odpadów w marinach oraz przy nabrzeżach zarządzanych przez GOS oraz zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców i gości poprzez organizację imprezy sportowej.

Więcej informacji na temat projektu COP można znaleźć na stronie www.circularoceanplastic.eu

Finansowanie: Projekt jest współfinansowany przez Program Interreg Południowy Bałtyk ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a jego celem jest uwolnienie potencjału niebieskiego i zielonego wzrostu w regionie Południowego Bałtyku poprzez współpracę transgraniczną pomiędzy podmiotami lokalnymi i regionalnymi z Danii, Niemiec i Litwy, Polski i Szwecji.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »