W Miejskiej Hali Sportowej GOS na Przymorzu wręczono jednorazowe stypendia dla najlepszych gdańskich uczniów – sportowców. W czwartek, 12 stycznia uhonorowano 309 młodych sportowców.

Na trybunach hali Gdańskiego Ośrodka Sportu przy ul. Kołobrzeskiej zasiedli bliscy, nauczyciele i trenerzy wyróżnionych młodych ludzi. Zanim prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz i jej zastępczyni Monika Chabior wręczyły dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów, zebrani obejrzeli pokaz gimnastyki sportowej w wykonaniu młodych zawodników.

Na wypłatę jednorazowych stypendiów dla młodych sportowców przeznaczono 139 050 zł, każdy z laureatów otrzymał 450 zł.

Stypendium sportowe może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego (w szczególności w formie wolontariatu) oraz uzyskał średnią z ocen co najmniej 4,5, a także spełnia jeden z poniższych warunków:

  •  zajął 1-8 miejsce na szczeblu międzynarodowym,
  • zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach zaliczanych do punktacji „systemu sportu młodzieżowego” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki,
  • zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych.

Dwa dni wcześniej wyróżniono 426 uczniów za osiągnięcia naukowe. W tym gronie znaleźli się najlepsi maturzyści, laureaci lub finaliści olimpiad i turniejów przedmiotowych oraz wybitne talenty.

Szczegóły dotyczące kategorii i kryteriów przyznawania jednorazowego stypendium Prezydenta Miasta Gdańska dla uczniów znaleźć można na stronie internetowej Wydziału Rozwoju Społecznego. 

Gdańsk, ul. Kołobrzeska. Rozdanie dyplomów jednorazowego stypendium dla uzdolnionych uczniów

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »