Wystartował pierwszy etap Budżetu Obywatelskiego za rok 2024. Przyjmowanie projektów potrwa do 3 marca 2023 roku, kolejnym etapem będzie głosowanie na konkretne inicjatywy. Budowa drogi rowerowej, placu zabaw, ogrodu deszczowego, a może plenerowe spektakle dla dzieci lub zajęcia dla seniorów? Można zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe oraz „zielone”. Zdecyduj, w jakim kierunku chciałbyś, aby rozwijał się Gdańsk!

Gdański Ośrodek Sportu jak zwykle zachęca do składania projektów realizowanych z Budżetu Obywatelskiego, w szczególności tych związanych z naszym codziennym funkcjonowaniem, czyli z obszaru sportu, rekreacji i aktywności ruchowej.

W tej edycji Budżetu Obywatelskiego złożysz projekt nie wychodząc z domu. Nie ma już konieczności dostarczenia wersji papierowej wniosku i załączników do urzędu.

Projekty składa się wyłącznie przez Internet.

KROK 1 – Rejestracja w systemie elektronicznym

Wystarczy wejść na stronę www.gdansk.pl lub www.gdansk.pl/budzet-obywatelski, znaleźć żółty baner z logo Budżetu Obywatelskiego , kliknąć i przejść do systemu do składania projektów. Po dokonaniu rejestracji w systemie można zgłosić dowolną ilość projektów.

KROK 2 – Wypełnienie formularza wniosku

  • Należy szczegółowo opisać na czym polega projekti z jakich działań będzie się składał oraz uzasadnić potrzebę jego realizacji, czyli napisać, dlaczego warto go zrealizować i jakie ma znaczenie dla lokalnej społeczności, mieszkańców dzielnicy lub całego miasta;
  • Wskazanie lokalizacji projektu

Miejsce realizacji projektu musi być określone na tyle precyzyjnie, by można było sprawdzić możliwość wykonania planowanej inwestycji na danym terenie. Należy podać dokładny adres, numer działki oraz obręb. Te dane pozyskasz korzystając z Interaktywnego Planu Miasta Gdańska;

  • Podanie szacunkowego kosztu projektu i jego składników. Ostatecznej wyceny realizacji projektu dokonają pracownicy urzędu.

KROK 3 – Dołączenie listy poparcia

Do każdego projektu należy dołączyć listę poparcia mieszkańców. Warto o swoim pomyśle porozmawiać z rodziną, sąsiadami, mieszkańcami, którzy mogą być zainteresowani jego realizacją. Zgłaszając projekt dzielnicowy, wymagany jest przynajmniej 1 podpis poparcia od mieszkańca danej dzielnicy, przy projekcie ogólnomiejskim – potrzeba 30 podpisów mieszkańców Gdańska.

Listę poparcia w formie wyraźnego skanu lub zdjęcia należy załączyć do elektronicznego formularza zgłoszenia projektu w wyznaczonym miejscu w systemie elektronicznym.

KROK 4 – Dodatkowe załączniki

Można załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które w interesujący i ciekawy sposób przedstawią dany projekt.

Kwota BO2024

W tegorocznej puli budżetu jest do wykorzystania 20 441 573 złotych.

Miasto przeznaczy na projekty ogólnomiejskie, czyli takie, które mogą służyć mieszkańcom kilku dzielnic 3 817 110 złotych, w tym projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego 1 140 000 złotych. Chodzi przykładowo o pomysły na nowe tereny zielone (chociażby parki i skwery), a także obiekty sportowe, rekreacyjne i infrastrukturę (na przykład trasy rowerowe). Wartość jednego projektu nie może jednak przekroczyć 2 mln zł, a zielonego projektu – 380 000 złotych.

Z kolei 16 624 463 złotych z miejskiej kasy zostanie przeznaczone na projekty dzielnicowe, w tym projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego na kwotę 3 306 790 złotych. Chętni mogą zgłaszać mniejsze inicjatywy do kwoty przeznaczonej na daną dzielnicę. Projekty dzielnicowe zgłaszane i realizowane są w 35 jednostkach pomocniczych Miasta.

Kto może zgłosić projekt?
W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy mieszkają na stałe w naszym mieście bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Dzieci i młodzież również mogą zgłaszać swoje projekty. Wystarczy mieć ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze.

Na co zwrócić uwagę przy składaniu projektu?

Skonsultuj swój projekt!

Katalog zadań Budżetu Obywatelskiego jest bardzo szeroki, obejmuje wszystko, co może być finansowane przez gminę. Tworząc projekt warto skorzystać z pomocy urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych miasta Gdańska i sprawdzić jak dany pomysł wpisuje się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, kto jest właścicielem terenu, jaki jest koszt projektu i czy spełnia kryterium ogólnodostępności – czy umożliwia mieszkańcom swobodne, nieodpłatne korzystanie z efektów jego realizacji.

Szukasz inspiracji?
Najlepiej przyjrzeć się przykładowym realizacjom z poprzednich lat lub czerpać pomysły od mieszkańców innych miast polskich i europejskich.

Statystyki

W zeszłorocznej edycji BO mieszkańcy zgłosili aż 509 projektów, w tym 377 – do tradycyjnego BO i 132 do Zielonego BO. Niestety, podczas weryfikacji okazało się, że duża część z nich nie spełnia wymogów formalnych, np. wnioskodawca nie doniósł wersji papierowej wniosku do urzędu lub nie dostarczył listy poparcia swojego projektu. Dlatego tak ważne jest, aby podczas procesu składania swoich propozycji projektów dopełnić wszystkie obowiązujące formalności.

Idąc naprzeciw mieszkańcom, w edycji BO 2024 cały proces składania projektu będzie odbywał się wyłącznie ONLINE w systemie elektronicznym.

 

Regulamin BO – www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Koordynacja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku:

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami
Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami
tel.: 58 323 66 51, 58 323 66 37, 58 323 63 37,
e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl
www.facebook.com/gdanskBO

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »