PROPACT to europejska inicjatywa finansowana ze środków Erasmus+ Sport na lata 2021-2027. Pod nazwą tą kryje się angielski opis „Promotion of physical activity through european traditional sports”, czyli w tłumaczeniu na język polski –  „Promocja aktywności fizycznej poprzez europejskie sporty tradycyjne”.

Każdy kraj, województwo czy miasto posiada specyficzne formy aktywności fizycznej, które są dla niego wyjątkowe i uprawiane częściej niż inne. W jednym regionie może to być koszykówka, w innym bieganie, rugby czy zapasy. Projekt PROPACT ma na celu wykorzystać te tradycje, żeby zachęcić ludzi do aktywności. Reprezentanci Gdańskiego Ośrodka Sportu będą mieli okazję wymienić doświadczenia na tym polu z osobami z różnych europejskich organizacji zajmujących się sportem i w razie możliwości zaadaptować dobre praktyki. W projekcie oprócz GOS udział wezmą:

 • ASD CULTURA E SPORT MATERA (Włochy) – Lider
 • ASSOCIATION EUROPEENNE DES JEUX ETSPORTS TRADITIONNELS (Francja)
 • COMUNE DI RAVENNA (Włochy)
 • PENDIK MUNICIPALITY (Turcja)
 • SPORTNO DRUSTVO MEDIA SPORT (Słowenia)
 • INSTYTUT ROZWOJU SPORTU I EDUKACJI (Warszawa)
 • UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA (Hiszpania)

Uczestników projektu czeka seria spotkań, mająca na celu zachęcenie młodzieży do uprawiania sportu i aktywności fizycznej oraz promowanie międzykulturowej integracji społecznej.

Grupami docelowymi projektu mają być stowarzyszenia sportowe, młodzi ludzie w wieku 6-15 lat, mieszkańcy i ich rodziny, nauczyciele, trenerzy sportowi, wolontariusze sportowi, władze lokalne i decydenci.

Projekt zakłada:

 • stworzenie narzędzia technologicznego do promowania tradycyjnych europejskich sportów i gier z perspektywy międzypokoleniowej i integracyjnej, które łączy dawne sporty i gry z najnowszymi technologiami w celu przybliżenia młodzieży do sportu i poprzez ponowne odkrycie europejskich tradycyjnych sportów i gier
 • wymianę dobrych praktyk podczas międzynarodowych spotkań
 • seminaria i imprezy sportowe w 5 krajach podczas Europejskiego Tygodnia Sportu 2023
 • międzynarodowe wydarzenie sportowe w Ravennie z udziałem uczniów

Rezultatem projektu PROPACT będą:

 • badanie informacyjne na temat wiedzy nt. europejskich tradycyjnych sportów i gier (ETSG) i prawidłowego stylu życia
 • szkolenia dla nauczycieli, trenerów i wolontariuszy sportowych z wydaniem dyplomu „Instruktor ETSG”
 • wytyczne „ETSG dla młodzieży”
 • platforma e-learningowa z lekcjami, samouczkami, wideokonferencjami itp.
 • konferencja wstępna i końcowa

Projekt PROPACT zakończy się w kwietniu 2024 roku, jego koszt to 400 tysięcy euro.

Więcej informacji: https://sport-project.org/category/propact/

 

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »