W minionym tygodniu gościliśmy w Gdańsku partnerów projektu HOST4ALL realizowanego w programie Erasmus+. Wspólnie z gośćmi z Portugalii, Serbii oraz Hiszpanii spędziliśmy dwa dni nad przygotowaniem finalnego raportu z rozpoznania i diagnozy istniejących wytycznych, zaleceń i dobrych praktyk w zakresie organizacji imprez sportowych dla wszystkich w krajach partnerskich. Raport ten będzie stanowił część wsadu merytorycznego do rezultatu intelektualnego całego projektu, który zostanie opracowany przez serbskie stowarzyszenie „Sport for All”. Będzie to opracowanie, które w przyjazny sposób wskaże czytelnikowi ścieżkę, którą warto przejść przed organizacją imprezy sportowej dla wszystkich, tak by stała się ona możliwie włączająca, bezpieczna i ekologiczna.

Bardzo ważnym elementem spotkania było uczestnictwo wszystkich partnerów w imprezie sportowej współorganizowanej przez Fundację Pasjonaci Życia, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne oraz Polskie Towarzystwo Transplantacyjne pn. „Bieg po Nowe Życie – Pomorze na TAK”. Gdańska odsłona tego wydarzenia, choć odbyła się w nieco zmienionej formule (nie w formie sztafety, a indywidualnego marszu nordick walking), miała ten sam  niezmienny – od 13 lat – cel promocję działań prozdrowotnych i edukacji w zakresie transplantacji narządów wśród społeczeństwa. Relację z przebiegu wydarzenia można znaleźć w notatce prasowej pod linkiem: https://transplantologia.info/bieg/bieg-po-nowe-zycie-po-raz-pierwszy-w-gdansku-2/

Kolejne spotkanie zaplanowane jest w drugiej połowie marca 2024 roku w największym centrum narciarskim Serbii, tj. masywie górskim Kopaonik (do 2017 m n.p.m.), gdzie serbskie stowarzyszenie „Sport for All” zorganizuje największą zimową imprezę sportową dla wszystkich, czyli „Ski Festival”.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »