Gdański Ośrodek Sportu od kilku lat sukcesywnie i skutecznie aplikuje o środki finansowe do realizacji różnego rodzaju projektów, które mogą liczyć na dofinansowanie unijne. Tym razem, od listopada 2021 r. przez okres 24 miesięcy będzie liderem projektu o nazwie „ECO-SHIP – environmental and maritime education of youth”.

Celem projektu „ECO-SHIP” jest podniesienie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji morskiej, ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży w wieku 15-29 lat w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez utworzenie, przetestowanie i upowszechnianie „Katalogu Żeglarza Bałtyckiego” łączącego zagadnienia z edukacji ekologicznej i morskiej. Będzie on realizowany w ramach programu Erasmus+ 2021-2027, Sektor Młodzież przy współpracy z partnerami: Uniwersytetem w Kłajpedzie (Litwa) oraz Stowarzyszeniem Keep the Archipelago Tidy z Finlandii. Całkowity budżet projektu wynosi 116.380 EUR, w tym budżet GOS opiewa na kwotę 41.431 EUR.

Projekt odpowiada na następujące wyzwania obecnego świata:

  • postępującą degradację środowiska naturalnego, w tym środowiska morskiego,
  • niewystarczającą wiedzę o środowisku morskim wśród osób młodych ludzi,
  • wąskie rozumienie zagadnień ekologicznych przez młodych ludzi,
  • brak motywacji do działań proekologicznych wśród młodzieży,
  • brak skutecznych narzędzi upowszechniania zasad zrównoważonego rozwoju.

Główne działania w projekcie obejmować będą przede wszystkim:

  • stworzenie programu edukacji morskiej i ekologicznej dla młodych ludzi w wieku 15-29 lat – „Katalog Żeglarza Bałtyckiego”,
  • przetestowanie programu edukacyjnego podczas pełnomorskich rejsów na żaglowcu STS Generał Zaruski,
  • wyposażenie 30 młodych ludzi – tzw. oficerów ekologicznych w kompetencje pozwalające na szkolenie rówieśników w zakresie edukacji ekologicznej i morskiej, zdobyte podczas rejsów na jachcie STS Generał Zaruski,
  • organizacja 3 krajowych konferencji upowszechniających rezultat intelektualny projektu – program edukacji morskiej i ekologicznej.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »