Kilka dni temu pracownicy Gdańskiego Ośrodka Sportu zaangażowani w realizację projektu HOST4ALL – „Hosters Of SporTs-for-ALL events share experience” gościli w Lizbonie, gdzie uczestniczyli w pierwszym spotkaniu partnerów projektu oraz mieli okazję przyjrzeć się z bliska imprezie rowerowej zorganizowanej przez portugalskich liderów projektu.

Lipcowy weekend w Portugali rozpoczął się od roboczego spotkania, którego celem było wzajemne zaprezentowanie się partnerów, omówienie poszczególnych zadań i aktywności, harmonogramu prac oraz pożądanych rezultatów projektu. Dla GOS ważnym elementem spotkania było stworzenie struktury raportu, na podstawie której partnerzy dokonają rozpoznania i diagnozy istniejących wytycznych, zaleceń i dobrych praktyk w zakresie organizacji imprez sportowych dla wszystkich w swoich krajach. GOS, jako partner projektu, jest bowiem odpowiedzialny za koordynację działań prowadzących do wypracowania rezultatu w postaci raportu w tej tematyce.

Raport będzie uwzględniał następujące obszary zainteresowania:

  • Różnorodne uwarunkowania uczestników imprez (osoby z niepełnosprawnością lub specjalnymi potrzebami, osoby w niekorzystnej sytuacji społecznej),
  • Warunki gwarantujące bezpieczeństwo, ochronę oraz zdrowie publiczne podczas imprezy,
  • Dbałość o środowisko w kontekście organizacji imprez sportowych dla wszystkich.

Kolejny dzień spotkania minął naszym pracownikom na wizycie studyjnej połączonej z możliwością uczestnictwa w największej masowej imprezie rowerowej organizowanej w Portugalii pn. World Bike Tour (3 tys. uczestników). Jak wspomina Magda Banach „Atmosfera towarzysząca imprezie była fantastyczna. To było święto miłośników dwóch kółek, dla których rywalizacja, nie jest najważniejsza. Liczyła się dobra wspólna zabawa z aktywnością fizyczną w tle. A malownicza trasa wzdłuż wybrzeży rozlewiska rzeki Tag oraz Oceanu Atlantyckiego (19 km z Lizbony do Oeiras) była w zasięgu każdego uczestnika. W tym właśnie cały sens imprez sportowych dla wszystkich.” Dużym walorem całego spotkania była także możliwość przyjrzenia się od przysłowiowej podszewki samej organizacji imprezy – wytyczenie i zabezpieczenie trasy, zapewnienie bezpieczeństwa medycznego i ochrony, organizacja biura zawodów, marketing imprezy itp. Powstał również obszerny materiał zdjęciowy i filmowy, który będzie przedmiotem analizy działu odpowiedzialnego za organizację imprez sportowych w GOS.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »