Gdański Ośrodek Sportu po raz kolejny został liderem unijnego projektu. Tym razem, od stycznia 2021 roku przez następnych 18 miesięcy w ramach Programu Erasmus + Akcja Sport będzie realizować projekt „Green Run Label – ecological education through running events”, w międzynarodowym partnerstwie z instytucjami:

  • Mountaineering-Ski Sports Society ”Zeleznicar” Novi Sad (Serbia)
  • Modern Pentathlon Portuguese Federation (Portugalia)
  • Koszalińskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej (Polska)
  • Lithuanian Amateur Runners Association (Litwa)

Całkowity budżet projektu wynosi 59 810 EURO, budżet GOS – 21 290 EURO, wkład własny GOS – 470 EURO.

Projekt zakłada:

  • współpracę organizatorów imprez biegowych w formie wyjazdów studyjnych połączonych z wymianą wiedzy i dobrych praktyk w zakresie proekologicznych rozwiązań w organizacji imprez,
  • stworzenie materiałów edukacyjnych dla organizatorów imprez biegowych w zakresie proekologicznego podejścia do organizacji imprez,
  • stworzenie certyfikacji Green Run Label dla organizatorów imprez biegowych oraz wytycznych do otrzymania powyższego odznaczenia (instytucje posiadające Green Run Label tworzyć będą Green Run Network)
  • zainicjowanie szerszej współpracy, która byłaby podstawą do nowego projektu polegającego na powiększaniu sieci współpracy Green Run Network w ramach Programu Erasmus 2021-2027.

Konkurencja w ramach naboru wniosków organizowanym przez Agencję Wykonawczą Komisji Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego była szeroka. W konkursie wzięło udział 1107 projektów, a dofinansowanie otrzymało 315 projektów (121 inicjatyw w ramach współpracy partnerskiej, 180 projektów dot. małej współpracy partnerskiej oraz 14 projektów mających na celu organizację niekomercyjnych europejskich imprez sportowych. Warto wspomnieć, że GOS jest jedną z 7 polskich instytucji, które zostały liderami w ramach projektu małej współpracy na 180 dofinansowanych inicjatyw.

#CzasNaGdasnsk

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »