W Gdańskim Ośrodku Sportu z roku na rok coraz mocniejszy nacisk kładzie się na zachowania i postawy proekologiczne, zarówno w codziennym funkcjonowaniu pracowników, jak i podczas organizowanych przez GOS imprez sportowych, wydarzeń i inicjatyw. Nie dziwi więc, że to właśnie Gdański Ośrodek Sportu stanął na czele międzynarodowego projektu Green Run Label, w którym udział biorą również organizacje sportowe z Portugalii, Serbii, Litwy i Koszalina.

Punktem wyjścia dla uczestników projektu są imprezy biegowe, oraz przeprowadzanie ich w sposób jak najbardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. Całe przedsięwzięcie, finansowane w większości ze środków Unii Europejskiej, ma potrwać 18 miesięcy. 5 i 6 lipca członkowie projektu Green Run Label spotkali się w Gdańsku, żeby podzielić się doświadczeniami z zakresu organizacji imprez sportowych, z zachowaniem zasad ekologii. Efektem prac jest lista wskazówek, skierowanych do organizatorów wydarzeń sportowych, które można podzielić na obowiązkowe, pożądane oraz zalecane w kontekście ekologii.

Sport jest świetnym narzędziem w procesie kreowania różnych postaw, a ponieważ organizatorzy wydarzeń sportowych to duża grupa uczestników życia społecznego, powinniśmy brać udział w tym procesie. Pozytywne wzorce, a czasami proste rozwiązania wprowadzone podczas organizacji imprez mogą pomóc ograniczyć chociażby użycie plastiku i zapobiec procesowi dewastacji środowiska. Na pewno wymiana doświadczeń z naszymi partnerami jest bardzo cenna, natomiast celem tego projektu jest także wywołanie pewnej refleksji, ale też i mody na bycie eko – zauważa dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu, Leszek Paszkowski.

Końcowym celem projektu Green Run Label jest certyfikowanie imprez sportowych pod względem przestrzegania zasad ekologii oraz stworzenie w ten sposób międzynarodowej Green Run Network, czyli sieci wydarzeń sportowych, przyjaznych środowisku.

Więcej informacji i projekcie Green Run Label

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »