W okresie wakacyjnym, gdy temperatury idą w górę, a osoby szukające sposobu na aktywny wypoczynek spędzają więcej czasu, chociażby na pięknych gdańskich plażach, bardzo często odwiedzane podczas roku szkolnego pływalnie mają chwilę „oddechu”. To właśnie miesiące letnie są najlepszym czasem na tzw. przerwę technologiczną czyli wykonanie niezbędnych prac serwisowych oraz remontowych.

Działające przez niemal cały rok pływalnie miejskie są licznie odwiedzane przede wszystkim przez gdańszczanki i gdańszczan. Tak intensywna eksploatacja rodzi konieczność przeprowadzenia szeregu czynności serwisowych, naprawczych czy tych związanych z poprawą estetyki obiektów. Okres wakacji to najdogodniejszy moment na przeprowadzenie tego typu prac, stąd konieczność czasowego wyłączenia basenów z użytku. Oczywiście, zamykanie poszczególnych pływalni zaplanowane jest tak, żeby podczas wyłączenia z użycia jednego obiektu, klienci mogli skorzystać z innego.

Poniżej podajemy terminy, w których konkretne obiekty będą zamknięte:

  • Pływalnia Chełm: zamknięta od 1 lipca do 4 września 2023
  • Pływalnia Stogi: zamknięta od 1 sierpnia do 4 września 2023
  • Pływalnia Osowa: zamknięta od 1 do 31 lipca 2023
  • Pływalnia Orunia: zamknięta od 24 czerwca do 15 sierpnia 2023

W okresie od 24 czerwca do 4 września 2023 otwarte pływalnie funkcjonować będą w systemie aquaparkowym, w godzinach od 9 do 20.

W ramach głównych prac przerwy technologicznej można wymienić m.in. realizację wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, zalecającego całościową wymianę wody w nieckach. W międzyczasie wykonywany jest szereg standardowych prac związanych m.in. z czyszczeniem i uzupełnianiem fug, wymianą spękanych kafli, serwisem i konserwacją urządzeń, aparatury uzdatniania wody i wielu innych, naprawami różnego rodzaju uszkodzeń i zniszczeń wynikających z codziennej eksploatacji. Dodatkowo, w przypadku Pływalni Orunia, realizowane będą naprawy gwarancyjne obiektu, co wpływa na wydłużenie okresu zamknięcia obiektu.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »