Przed nami druga runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022. Tym razem najlepsi ratownicy spotkają się 5 czerwca 2022 roku na Pływalni Chełm, będącej w administracji Gdańskiego Ośrodka Sportu. Rywalizacja odbędzie się w czterech konkurencjach, w pięciu kategoriach wiekowych, z podziałem na kobiety i mężczyzn. Nowością w tym roku jest kategoria wiekowa „Młodzik”, w której stratują zawodnicy w wieku 10-11 lat.

Regulamin dopuszcza również możliwość startu młodszych zawodników, po konsultacji z organizatorem. Zawody będzie można zobaczyć na żywo z trybun pływalni. Tradycyjnie wyniki będzie można śledzić online na stronie livetiming.pl.

Komunikat Organizacyjny
II runda Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego 2022
Gdańsk, 5 czerwca 2022

1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
• 5 czerwca 2022 roku.
• Pływalnia Chełm, Gdański Ośrodek Sportu, ul. Chałubińskiego 13 Gdańsk.

PROGRAM:
Akredytacja – 8:00
Rozgrzewka – 9:00
Odprawa sędziów – 9:30
Uroczyste otwarcie – 9:45
Rozpoczęcie zawodów –10:00

2. INFORMACJE TECHNICZNE:
• Pływalnia 25m; 6 torów.
• Pomiar czasu: elektroniczny.
• Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Regulaminu.

3. ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Pomorska Federacja Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

4 . ZASADY UCZESTNICTWA:
• W zawodach prawo startu mają zawodnicy 10 letni i starsi. Regulamin zawodów dopuszcza udział zawodników młodszych niż 10 lat pod warunkiem konsultacji z Organizatorem (695 256 187).
• Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
• Zawodnicy reprezentują kluby lub podmioty. Możliwy jest start indywidualny.
• Opłaty startowe należy uiścić przelewem do dnia 2 czerwca 2022 roku na konto Gdańskiego Ratownictwa Wodnego lub gotówką w dniu zawodów.

PODZIAŁ NA KATEGORIE WIEKOWE:
• w kategorii młodzików – roczniki 2011 – 2012 (10-11 lat),
• w kategorii młodzików starszych – roczniki 2010 – 2009 (12-13 lat),
• w kategorii junior młodszy – roczniki 2008 – 2007 (14-15 lat),
• w kategorii junior – rocznik 2006 – 2004 (15-17 lat),
• w kategorii open – rocznik 2003 i starsi (powyżej 18 lat).

5. ZALECENIA W ZWIĄZKU COVID-19
• Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania aktualnych norm sanitarnych w związku z sytuacją epidemiologiczną.
• W przypadku stwierdzenia u uczestnika lub w jego rodzinie objawów chorobowych – duszność, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, uczestnik nie może brać udziału w imprezie.
• W przypadku gdy ktoś w rodzinie przechodzi kwarantannę, uczestnik nie może uczestniczyć w zawodach.
• Po przybyciu na zawody, uczestnik powinien zdezynfekować ręce.
• Należy stosować się do ogólnych zasad przeciwdziałania COVID-19 obowiązujących na pływalni.

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW
• Zgłoszenie należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) lub excel (.xls) na email: bojard@poczta.onet.pl. w nieprzekraczalnym terminie do 2 dni przed datą rozpoczęcia zawodów, tj. do 3 czerwca 2021.
• Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.

Link do zapisów – livetiming.pl

7. REGULAMIN ROZGRZEWKI:
• Tor 1 i 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody.
• Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

8 . KONKURENCJE:
1.1. 100m ratowanie kombinowane
1.2. 50m holowanie manekina
1.3. 100m ratowanie manekina w płetwach
1.4. 4x25m sztafeta holowanie manekina

Opis konkurencji znajduje się w regulaminie zawodów

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu.
• Prawo interpretacji przysługuje organizatorom.
• W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje przedstawiciel Organizatora.
• Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.

Kontakt do organizatora: biuro@grw.pl

OŚWIADCZENIE COVID dla wszystkich
Oświadczenie zawodnika – osoba niepełnoletnia
Oświadczenie zawodnika – osoba pełnoletnia

Bieżące informacje

Patronat honorowy: Marszałek województwa pomorskiego.

Pomorska Liga Ratownictwa Wodnego odbywa się przy wsparciu Ministerstwa Sportu.

Partnerzy: Aquapark Reda, Gdański Ośrodek Sportu, Miasto Słupsk, Miasto Sopot, Kąpieliska Morskie Gdańsk.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »