Już po raz 10-ty gdańszczanki i gdańszczanie decydują o kierunkach rozwoju naszego Miasta. Nowe boisko, plac zabaw, wybieg dla psów, a może zielony teren rekreacyjny z elementami małej architektury i meblami miejskimi? Mieszkańcy Gdańska z roku na rok składają coraz więcej projektów i zaskakują pomysłami, na co przeznaczyć środki z miejskiego budżetu. Można zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe oraz „zielone”.

Gdański Ośrodek Sportu w szczególności poleca projekty rekreacyjne i sportowe, które będą służyć codziennej aktywności gdańszczanek i gdańszczan.

Nabór projektów trwa od 23 marca do 20 kwietnia 2022 r.

Projekt składa się wyłącznie przez Internet. Na stronie www.gdansk.pl lub www.gdansk.pl/budzet-obywatelski znajduje się charakterystyczny żółty baner. Po kliknięciu w niego przechodzi się do systemu elektronicznego, gdzie należy wypełnić formularz wniosku. Warunkiem poprawnego złożenia projektu jest konieczność wydrukowania złożonego wcześniej elektronicznie wniosku i dostarczenie go do Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Można skorzystać z profilu zaufanego i  zrobić to przy pomocy platformy ePUAP.

Kwota BO2023

W tegorocznej puli budżetu jest do wykorzystania 22 063 118 złotych.

Projekty ogólnomiejskie – 4 250 700

w tym projekty ogólnomiejskie Zielonego Budżetu Obywatelskiego – 1 259 100 zł

Projekty dzielnicowe – 17 812 418

w tym projekty dzielnicowe Zielonego Budżetu Obywatelskiego – 3 718 844 zł

Kto może zgłosić projekt?

W Budżecie Obywatelskim mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gdańska, którzy mieszkają na stałe w naszym mieście bez względu na wiek, zameldowanie czy obywatelstwo. Wystarczy mieć ciekawy pomysł na co wydać publiczne pieniądze.

Na co zwrócić uwagę przy składaniu projektu?

Składając projekt  należy pamiętać, aby jego zakres mieścił się w katalogu zadań gminy oraz spełniał kryterium ogólnodostępności, czyli umożliwiał mieszkańcom swobodne, nieodpłatne korzystanie z efektów jego realizacji.

Skonsultuj swój projekt

Tworząc projekt warto skorzystać z pomocy urzędników i pracowników jednostek organizacyjnych miasta Gdańska. Dzięki ich wsparciu łatwiej i szybciej uda się oszacować koszt projektu, sprawdzić plany zagospodarowania przestrzennego czy własność terenu. Przy projektach Zielonego Budżetu Obywatelskiego pomogą architekci krajobrazu i urbaniści z doświadczeniem w zakresie edukacji architektonicznej, konsultacji społecznych oraz projektowania przestrzeni publicznych z Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni.

Zielony Budżet Obywatelski

Po raz trzeci można składać projekty do Zielonego Budżetu Obywatelskiego w pięciu kategoriach:

Na ten cel przeznaczono 4 977 944 złotych (z całej kwoty BO).

Szukasz inspiracji?

Najlepiej przyjrzeć się przykładowym realizacjom z poprzednich lat lub czerpać pomysły od mieszkańców innych miast polskich i europejskich.

Warsztaty i spotkania z mieszkańcami

Z myślą o tych mieszkańcach, którzy w tym roku chcą zadebiutować jako wnioskodawcy, Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne miasta Gdańska organizują cykl warsztatów i spotkań tematycznych.

Szczegóły na stronie internetowej https://www.gdansk.pl/budzet-obywatelski 

HARMONOGRAM BO2023

  • 23 marca – 20 kwietnia 2022 r. – zgłaszanie projektów
  • 23 marca – 18 maja 2022 r. – weryfikacja formalna i wstępna projektów
  • 12 kwietnia – 31 lipca 2022 r. – weryfikacja projektów przez Jednostki Organizacyjne / Wydziały Urzędu Miejskiego
  • do 2 września 2022 r. – weryfikacja projektów przez Zespół Konsultacyjny
  • do 9 września 2022 r. – losowanie numerów projektów do głosowania
  • 26 września – 10 października 2022 r. – głosowanie
  • do 14 października 2022 r. – ogłoszenie wyników głosowania

Poznaj zasady składania projektów, sprawdź co możesz zgłosić do tegorocznej edycji – wszystko na stronie internetowej: www.gdansk.pl/budzet-obywatelski

Koordynacja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku:

Biuro ds. Rad Dzielnic i Współpracy z Mieszkańcami
Referat ds. Współpracy z Mieszkańcami
tel.: 58 323 66 51, 58 323 66 37, 58 323 63 37,
e-mail: budzetobywatelski@gdansk.gda.pl

www.gdansk.pl/budzet-obywatelski
www.facebook.com/gdanskBO

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »