Szanowni Państwo,

Mając na uwadze dalszy rozwój oraz użytkowanie infrastruktury przystanków tramwaju wodnego, wybudowanej w ramach Programu Ożywienia Dróg Wodnych, Gdański Ośrodek Sportu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych, chcących korzystać z infrastruktury na spotkanie, które odbędzie się w dniu 08.03.2022 r. o godz. 11.00 na przystani Żabi Kruk.

Funkcjonowanie przystanków tramwaju wodnego znacząco wpływa na  zwiększenie atrakcyjności ruchu turystycznego i jednocześnie stanowi ciekawą alternatywę na spędzanie nad wodą wolnego czasu przez gdańszczanki, gdańszczan oraz turystów. Na spotkaniu zostaną omówione zagadnienia określające m.in. warunki współpracy, która będzie opierać się na:

  • udostępnieniu przez GOS infrastruktury przystanków z możliwością umieszczenia własnego rozkładu na tablicy znajdującej się na przystanku, zgodnie z opłatą przewidzianą w cenniku, zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Miasta Gdańska administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem,
  • W zależności od liczby podmiotów, GOS będzie dążyć do zapewnienia równego dostępu do danego przystanku dla wszystkich zainteresowanych. Szczegółowy harmonogram zostanie omówiony i uzgodniony wspólnie z zainteresowanymi podmiotami.
  • Przedstawienie i omówienie wniosków wynikających z funkcjonowania przystanków w roku 2021.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie potwierdzenia przybycia na spotkanie pod adres e-mail: joanna.angowska@sportgdansk.pl.

Potwierdzenie przybycia można przesyłać do 04.03.2022 r. do godz. 15.00. Uprzejmie prosimy, jeśli jest to możliwie, o podanie pełnej nazwy firmy. W przypadku zgłoszeń wpływających po wskazanym terminie, dostępność przystanków może być ograniczona.

Miejsce spotkania: Przystań Żabi Kruk, ul. Żabi Kruk 15a.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym prosimy o zasłanianie ust i nosa oraz o obecność tylko jednego przedstawiciela.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »