W związku z zakończeniem trwałości unijnego projektu „Program Ożywienia Dróg Wodnych w Gdańsku” oraz zakończeniem funkcjonowania miejskiego tramwaju wodnego w dotychczasowej formie, Gdański Ośrodek Sportu informuje, że zamierza umożliwić zainteresowanym podmiotom korzystanie z przystanków tramwaju wodnego na poniżej opisanych zasadach. Użytkowanie infrastruktury wybudowanej w ramach PODW ma duży potencjał na zwiększenie atrakcyjności ruchu turystycznego i jednocześnie stanowi ciekawą alternatywę na spędzanie nad wodą wolnego czasu przez gdańszczanki, gdańszczan oraz turystów.

Współpraca będzie opierać się na:

  • udostępnieniu przez GOS infrastruktury przystanków z możliwością umieszczenia własnego rozkładu na tablicy znajdującej się na przystanku, zgodnie z opłatą przewidzianą w cenniku, zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustalenia odpłatności i zasad korzystania z obiektów sportowych Gminy Miasta Gdańska administrowanych przez Gdański Ośrodek Sportu oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem,
  • W zależności od liczby podmiotów, GOS będzie dążyć do zapewnienia równego dostępu do danego przystanku dla wszystkich zainteresowanych. Szczegółowy harmonogram zostanie omówiony i uzgodniony wspólnie z zainteresowanymi podmiotami.

Jeżeli są Państwo zainteresowani korzystaniem z przystanków tramwaju wodnego, prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia do pracownika działu ds. obiektów hydrotechnicznych Gdańskiego Ośrodka Sportu Pani Joanny Angowskiej. Zgłoszenia przyjmujemy do 19.03.2020 r. do godziny 12.00.

W przypadku zgłoszeń wpływających po wskazanym terminie, dostępność przystanków może być ograniczona.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »