Czy samoloty z papieru mogą ułatwić międzypokoleniową integrację? Jak gra w klasy przyczynia się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju? Jak dużo możemy dowiedzieć się o społeczeństwie, patrząc przez pryzmat uprawiania tradycyjnych sportów? Zapraszamy na kurs e-learningowy, który pozwoli zapoznać się z zasadami gier i sportów, zrozumieć ich kontekst, nauczyć się grać oraz zaprosić do zabawy znajomych, współpracowników, a w przypadku kursu Professional również młodzież. Stanowi zachętę do podjęcia nowych form aktywności fizycznej.

W dobie błyskawicznie rozwijających się nowych technologii, partnerzy z sześciu krajów pochylili się nad tradycyjnymi sportami i grami. Przyjrzeli się znanym z podwórka zabawom i zapomnianym dyscyplinom sportowym. Wszystko po to, by na nowo dać im szansę na stanie się narzędziami służącymi realizacji celów zrównoważonego rozwoju, edukacji i spójności społecznej a przede wszystkim, co oczywiste, dobrej zabawy!

e-learningowy kurs po grach i zabawach z całej Europy

Specjaliści z Uniwersytetu w Saragossie, wspierani przez grono doświadczonych partnerów, przygotowali wysokiej jakości przewodnik i kurs e-learningowy po grach i zabawach z całej Europy, uwzględniające nie tylko instrukcje krok po kroku i cenne wskazówki metodologiczne, ale również pogłębioną refleksję o ich kontekście kulturowym, historycznym i społecznym.

Źródło pomysłów na gry i zabawy do wykorzystania na co dzień

Rezultatem projektu jest przewodnik “TSG for Youth Guide Good Practices PROPACT”. Stanowi on bogate źródło wiedzy o promowaniu tradycyjnych gier i sportów jako ważnego elementu dziedzictwa kulturowego. Przykładami z całej Europy ilustruje rolę tradycyjnych gier i sportów w promocji zdrowia, dobrostanu, wspieraniu rozwoju emocjonalnego u jednostek oraz opisuje proces budowania wspólnoty oraz transferu wiedzy w oparciu o tradycyjne sporty.

Poradnik po najciekawszych europejskich grach i zabawach

Partnerzy projektu przygotowali też dwie wersje e-learningowego kursu. Pierwsza, dedykowana dzieciom i młodzieży, druga – dla nauczycieli, instruktorów, osób pracujących z młodzieżą. Kurs bogaty jest w instrukcje krok po kroku oraz przystępnie podaną teorię. Zapewnia przygotowanie do rozpoczęcia przygody z tradycyjnymi grami i sportami.

Link do kursu PROPACT YOUNG
Link do kursu PROPACT PROFESSIONAL

Więcej informacji o projekcie: PROPACT

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »