Po kilku latach utrzymywania stawek za korzystanie z obiektów sportowych, przystani żeglarskich oraz nabrzeży na niezmienionym poziomie, Gdański Ośrodek Sportu dokonał aktualizacji cennika wynajmu.

Korekty wynikają przede wszystkim z ogólnego wzrostu cen, zwłaszcza tych związanych z opłatami za media: energię elektryczną, wywóz i utylizację odpadów. Nie bez znaczenia jest również wyraźny wzrost płacy minimalnej. Z tych powodów konieczne jest podwyższenie cen za świadczone usługi. Cena wielu usług pozostawała na tym samym poziomie od bardzo dawna. To spowodowało, że niektóre stawki z cennika GOS, znacząco różniły się od tych proponowanych przez inne podmioty za podobne usługi.

Koszty utrzymania wciąż większe od przychodów

Warto zaznaczyć, że przychody z tytułu wynajmu obiektów GOS, pokrywają zaledwie niewielką cześć wszystkich kosztów jakie musi ponieść operator. Dzięki tym wpływom udaje się pokryć wyłącznie najbardziej niezbędne koszty związane z utrzymaniem obiektów. Cała reszta pokrywana jest zatem z budżetu miasta. Wprowadzenie korekt ma na celu powstrzymanie pogłębiającej się coraz bardziej  w ostatnich latach dysproporcji między kosztami utrzymania obiektów a generowanych przez nie przychodami.

Obiekty GOS wciąż pozostają bezpłatne dla dzieci i młodzieży szkolnej

Po uwzględnieniu korekty cen, obiekty GOS wciąż pozostają bezpłatne dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach zajęć WF, a koszty użytkowania boisk piłkarskich ze średnią ceną dla grup młodzieżowych pomiędzy 60 PLN a 100 PLN, pozostają najniższe w porównaniu z innymi obiektami tego typu. Przykładowa cena za najem pełnowymiarowych boisk w Trójmieście waha się między 300 a 1000 PLN. W przypadku obiektów tj. przystanie żeglarskie, właściciele jachtów od teraz będą opłacać koszty zużytych mediów na marianach w ramach tzw. opłaty portowej, która funkcjonuje już od dawna w sąsiednich gminach i niektórych prywatnych marinach.

Stopniowe wejście w życie

W przypadku umów zawartych przed wejściem w życie nowego cennika lub usług opłaconych z góry, nowe stawki wejdą w życie ze znaczącym opóźnieniem tj. od początku nowego roku szkolnego lub w przypadku podpisania nowej umowy. Większość umów z najemcami stałymi jest zawierana na okres semestru, roku szkolnego, a w niektórych przypadkach jak np. po konkursie ofert na najem jednostek basenowych, nawet do 3 lat.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »