Dzięki rozbudowie portu jachtowego Miejska Przystań Górki Zachodnie stała się miejscem jeszcze bardziej przyjaznym dla żeglarzy. 20 maja 2023 r. odbyło się oficjalne otwarcie przystani oraz nadanie jej imienia gdańszczanki kpt. Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, pierwszej kobiety, która samotnie opłynęła kulę ziemską.

Do dyspozycji żeglarzy oddanych zostało 186 miejsc cumowniczych. Na przystani znajduje się 30 postumentów oświetleniowych, wyposażonych w gniazda elektryczne i zawory wodne. Co istotne, posiadacze Gdańskiej Karty Mieszkańca mogą liczyć na zniżkę za postój swojej jednostki.

Przystań położona jest za pasem zalesionych wydm w sąsiedztwie rezerwatu ptactwa wodnego i połączona wodami Martwej Wisły z Motławą oraz Wisłą poprzez śluzę w Przegalinie. Do przystani można dojechać komunikacją miejską linia 111 – Dworzec Główny – Akademia Muzyczna – Nowotna – Górki Zachodnie.

Inwestycja modernizacji mariny powstała przy udziale środków z Unii Europejskiej. Zakres przebudowy obejmował prace zarówno na lądzie, jak i na wodzie. Prace lądowe obejmowały m.in. wykonanie ścian oporowych (przeciwpowodziowych). Wybudowany został fragment kanalizacji sanitarnej od punktu odbioru ścieków do zbiornika bezodpływowego, fragment sieci energetycznej, kanalizację kablową pod przyszłą instalację teletechniczną. Teren zyskał nowe oświetlenie, nową nawierzchnię głównego nabrzeża. Na nowo wykonane zostały również elementy wyposażenia nabrzeża, tj. pachoły cumownicze, drabinki wyłazowe, odbojnice, stojaki na koła ratunkowe. Prace hydrotechniczne obejmowały rozbiórkę starych pomostów z palami cumowniczymi i budowę nowych, pływających. Pojawił się też nowy falochron pływający. Przebudowane zostały nabrzeża „W”, „S”, „N” oraz pirs „E”. Całkowita wartość projektu wyniosła 19.199.182,18 PLN, w tym 11.774.953,89 PLN to kwota dofinansowania ze środków UE. Udział budżetu miasta wyniósł 7.424.228,29 PLN.

Przedsięwzięcie zostało ujęte do realizacji, w ramach programu strategicznego województwa pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Ponadto budowa przystani żeglarskiej będzie współfinansowana ze środków unijnych, w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego.

Lokalizacja

Adres: Gdańsk, ul. Przełom 9

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »