Gdański Ośrodek Sport uczestnicząc w projekcie “Sailfish Open Water Gdańsk” działał w oparciu o umowę podpisaną z firmą TriSolution, w której rola GOS została określona w charakterze “Partnera”. Realizacja tej imprezy była możliwa dzięki wspólnemu zaangażowaniu obu stron. Jest to powszechna praktyka i tego rodzaju imprezy w oparciu o partnerstwo odbywają się w całej Polsce. Jako przykład mogą posłużyć m.in. zawody triathlonowe odbywające się w Gdyni czy Warszawie, które organizowane są przy znacznym zaangażowaniu finansowym miast.

W ramach umowy, do obowiązków organizatora, oprócz spoczywającej na nim całej odpowiedzialności za przeprowadzenie imprezy, należały:

 • Przeprowadzenie w dniu 22.06.2019 treningu przygotowującego uczestników do Imprezy
 • Przeprowadzenie działań promocyjnych polegających na poinformowaniu o planowanej Imprezie za pośrednictwem portali internetowych.
 • Zapewnienie obsługi technicznej Imprezy.
 • Zapewnienie ochrony fizycznej w trakcie Imprezy.
 • Dokonanie wszelkich prawem wymaganych zgłoszeń.
 • Ustalenie programu Imprezy.
 • Zapewnienie obsługi sędziowskiej Imprezy.
 • Zapewnienie pakietu startowego dla uczestników Imprezy w skład którego wejdą m.in. boja asekuracyjna oraz czepek silikonowy.
 • Wyznaczenie oraz oznakowania trasy Imprezy.
 • Stworzenie Regulaminu Imprezy, który zostanie przekazany do akceptacji Partnera drogą mailową.
 • Prowadzenie zapisów elektronicznych.
 • Zapewnienie medali dla Uczestników Imprezy.
 • Zapewnienie infrastruktury technicznej do organizacji biura zawodów i zabezpieczenie terenu Imprezy.
 • Zapewnienie pucharów dla zwycięzców poszczególnych kategorii wskazanych w regulaminie Imprezy.
 • Umożliwienie Partnerowi wizualizacji logotypów podczas Imprezy
 • Nie podejmowanie współpracy z firmami promującymi alkohol lub inne używki.
 • Zapewnienia i dostarczenia na rzecz imprezy 5. Gdańsk Maraton organizowanej przez Partnera 185 kg izotoniku ISO UltraSports do dnia 05.04.2019.

Do świadczeń GOS należały:

 • Pokrycie kosztów karetki typu S podczas Imprezy, w godzinach 9:00 – 14:00 przy czym dla uniknięcia wątpliwości pokrycie kosztów zamówienia karetki nie jest w żadnym wypadku równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności przez Partnera za organizację zabezpieczenia medycznego. Zobowiązanym do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Imprezy, w szczególności poprzez zapewnienie właściwego zabezpieczenia medycznego jest Organizator.
 • Pokrycie kosztów zabezpieczenia ratowniczego wody podczas Imprezy, w godzinach 9:00 – 14:00 w postaci dwudziestu trzech ratowników wodnych zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku, nie mniej niż jeden skuter ratowniczy z platformą, minimum jedną łódź motorową, 1 torbę medyczną R1 z minimum jedną deską ortopedyczną, minimum dwadzieścia sztuk kajaków lub desek ratowniczych oraz łączność pomiędzy ratownikami przy czym dla uniknięcia wątpliwości pokrycie kosztów zamówienia zabezpieczenia wodnego nie jest w żadnym wypadku równoznaczne z przyjęciem odpowiedzialności przez Partnera za organizację zabezpieczenia ratowniczego. Zobowiązanym do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników Imprezy, w szczególności poprzez zapewnienie właściwego zabezpieczenia ratowniczego jest Organizator.
 • Dostawa toalet typu toi toi w ilości pięciu sztuk.
 • Wyrównanie oraz posprzątanie plaży przed Imprezą.
 • Wsparcie w promocji Imprezy, za pomocą strony internetowej oraz mediów społecznościowych administrowanych przez Partnera.
 • Udostępnienie i rozstawienie 80 sztuk barierek lekkich wraz z transportem.
 • Udostępnienie sceny.
 • Udostępnienie terenu plaży administrowanej przez Partnera.
 • Pomiar czasu uczestników.

Żeby wywiązać się ze zobowiązań umowy, Gdański Ośrodek Sportu ogłosił na stronie BIP w sposób transparentny, dopuszczających wszystkich zainteresowanych postępowanie przetargowe na wyłonienie podmiotu, który zrealizował zabezpieczenie ratownicze. Środki wydatkowane były w sposób przemyślany oraz zgodny z prawem.

Do zysków na rzecz Miasta oraz GOS z tytułu organizacji wspomnianej imprezy należy zaliczyć m.in. uruchomienie potencjału plaży Stogi, do których należą m.in. szerokość plaży, czystość, dogodny dojazd. Współpraca przy wydarzeniu realizowana była z solidnym partnerem z międzynarodową renomą. Była to również zachęta do nauki pływania w bezpiecznych warunkach i uczestnictwa w zawodach sportowych na wodach otwartych. Mamy zamiar kontynuować współpracę w tym zakresie, a naszą ambicją jest wspólna organizacja w kolejnych latach międzynarodowych zawodów z szacowaną liczbą uczestników w ilości 1000 osób.

W związku z powyższym, zarzuty o rzekomych nieprawidłowościach związanych z uczestnictwem Gdańskiego Ośrodka Sportu przy wspomnianej imprezie uważamy za w pełni nieuzasadnione i bezpodstawne.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »