Informacja o wyniku naboru z dnia 08.05.2024r. na stanowisko urzędnicze:

  • Starszy Inspektor nadzoru inwestorskiego

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:

  • Pan Mieczysław Hermann – zamieszkały w Bojanie

Wyżej wymieniona osoba spełniła wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy. Kandydat otrzymał zadowalające wyniki w ramach zastosowanych metod naboru.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »