Udział w biegu maratońskim to ekstremalny wysiłek, którego wpływ na ludzki organizm jest nieustannym obiektem badań. Gdański Uniwersytet Medyczny poszukuje kobiet chętnych do wzięcia udziału w projekcie naukowym przy okazji 5. Gdańsk Maratonu. Badania pozwolą biegaczkom lepiej poznać swój własny organizm, a przy okazji – przysłużą się nauce.

Poszukujemy kobiet biorących udział w maratonie do badania naukowego. Po zakończeniu trzeciego etapu badań wszystkie Uczestniczki otrzymają podsumowanie wyników  przeprowadzonych badań oraz zalecenia lekarskie. Uczestniczkom biegu maratońskiego, proponujemy udział w badaniu prowadzonym przez Klinikę Kardiologii przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, które ma na celu badanie zmian hemodynamicznych i biochemicznych zachodzących pod wpływem intensywnego wysiłku wytrzymałościowego, maratonu, u kobiet amatorsko uprawiających sport. Do badania  planujemy włączenie 30 zdrowych kobiet po 21 roku życia, bez dolegliwości i bez obciążającego wywiadu rodzinnego w zakresie  chorób układu krążenia, bez chorób płuc, nieprzyjmujących żadnych leków, które wezmą udział w maratonie – mówi Zuzanna Lewicka z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Planowane jest 3-krotne wykonanie badań: w okresie do miesiąca przed biegiem (I),  w dniu maratonu po zakończeniu biegu (II) oraz w okresie do 2 tygodni po biegu (III).

Planuje się wykonanie następujących badań:

  • ankieta dotycząca przygotowania wytrzymałościowego do biegu
  • badanie fizykalne (w tym m.in. wzrost, waga, ciśnienie tętnicze)
  • spoczynkowe 12 odprowadzeniowe badanie EKG
  • spoczynkowe badanie echokardiograficzne
  • badanie spiroergometryczne na bieżni
  • badania laboratoryjne (m.in. morfologia, kreatynina, hsCRP, BNP)
  • 24-godzinne badanie EKG  metodą Holtera

Po zakończeniu III etapu badań wszystkie Uczestniczki otrzymają podsumowanie wyników  przeprowadzonych badań oraz zalecenia lekarskie.

Chętne Panie prosimy o kontakt pod adresem mailowym: zuzanna.lewicka@gmail.com lub telefonicznie pod numerem 668184569.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »