Górki Zachodnie będą jeszcze bardziej przyjazne dla żeglarzy. Wkrótce rozpocznie się pierwszy etap rozbudowy portu jachtowego – inwestycji dzięki, której trzy nabrzeża i pirs zostaną powiększone. Po zakończeniu prac cumować będzie mogło w marinie ponad 180 jednostek.

W ubiegłym tygodniu została podpisana umowa na rozbudowę Portu Jachtowego Górki Zachodnie, a już 21 września nastąpi przekazanie terenu budowy. Umowa przewiduje realizację prac zarówno na lądzie, jak i na wodzie.

Rozbudowa portu jachtowego w Górkach Zachodnich to kolejny projekt, który wpisuje się w program ożywienia i rozwoju turystyki wodnej – powiedział Alan Aleksandrowicz, zastępca prezydenta ds. inwestycji. –  Niedawno oddawaliśmy do użytku przystań przy ulicy Nadwiślańskiej, mamy cały pakiet projektów realizujących przystanie kajakowe w różnych punktach miasta, a w ramach PPP rozbudowujemy marinę na Szafarni, teraz przyszedł czas na Górki Zachodnie. Jest to projekt korzystający z dofinansowania unijnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na realizację całego zakresu zadania wykonawca robót firma NDI S.A. z Sopotu będzie mieć 12 miesięcy. Koszt prac to ponad 18,5 miliona złotych. Dofinansowanie unijne wynosi 12 mln zł.

Prace lądowe

Wśród robót do realizacji „na lądzie” jest m.in. wykonanie ścian oporowych (przeciwpowodziowych), demontaż istniejącego żurawia i montaż nowego na nabrzeżu „S”. Wybudowany zostanie fragment kanalizacji sanitarnej od punktu odbioru ścieków do zbiornika bezodpływowego, fragment sieci energetycznej, kanalizacja kablowa oraz teletechniczna. Teren zostanie oświetlony, planowane jest także wykonanie nowej nawierzchni i trawników oraz małej architektury.

Wśród zadań wykonawca ma doprowadzić do miejsc cumowania wszystkie media, czyli energię i wodę , będzie też odbiór ścieków. Co ważne droga dojazdowa do przystani jest przewidziana również do realizacji, ale już w drugim etapie – powiedziała Ewa Zielińska, zastępca dyrektora DRMG.

Działania na wodzie

Do zadań wykonawcy „na wodzie”  przewidziano rozbiórkę starych drewnianych pomostów i budowę nowych, pływających oraz falochronu. Prowadzone będę także m.in. roboty czerpalne w basenie portu jachtowego i akwenie Wisły Śmiałej. Planowane jest również  wykonywanie badań jakości czystości osadów dennych oraz urobku. Przebudowane zostaną  nabrzeża „W”, „S”, „N” oraz pirs „E”.

To kolejna inwestycja hydrotechniczna, którą będziemy mieli przyjemność realizować – mówi Małgorzata Winiarek – Gajewska, prezes Grupy NDI. – Ostatnio podpisaliśmy umowy  na rozbudowę portu w Krynicy Morskiej oraz portu w Pucku. Jesteśmy trójmiejską firmą, więc tym bardziej cieszy nas, kiedy możemy pracować na rzecz regionu. W ramach inwestycji na Górkach Zachodnich będziemy wykonywać przebudowę trzech istniejących nabrzeży i pirsu oraz zadbamy o dostawę i montaż nowych pomostów pływających i falochronu pływającego – dodaje Małgorzata Winiarek – Gajewska

Wykonawca robót musi zadbać również o wyposażenie nabrzeża w tym m.in. pachoły cumownicze, drabinki wyłazowe, odbojnice, stojaki na koło ratunkowe, postumenty oświetleniowe zasilające wyposażone w gniazda elektryczne i zawory wodne. Pojawi się też sprzęt ratowniczych i rampa dla osób niepełnosprawnych.

Bardzo nas cieszy, że to miejsce zostanie odświeżone, w pierwszym etapie liczba miejsc wzrośnie do 180, a w kolejnym, drugim etapie o następne 53 miejsca. To już piąta marina, którą zarządza Gdański Ośrodek Sportu – podkreślił Leszek Paszkowski, dyrektor GOS.

Przedsięwzięcie zostało ujęte do realizacji, w ramach programu  strategicznego Województwa Pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Ponadto budowa przystani żeglarskiej będzie współfinansowana ze środków unijnych, w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego.

Izabela Kozicka-Prus
Urząd Miejski w Gdańsku
fot. J. Pinkas/gdansk.pl

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »