Nasi przedstawiciele pracujący w ramach projektu „ECO-SHIP – environmental and maritime education of youth” (nr projektu 2021-1-PL01-KA220-YOU-000029718) realizowanego w ramach Programu Erasmus+ udali się tym razem do mroźnej Finlandii. Gospodarzem spotkania w Turku było Stowarzyszenie Keep the Archipelago Tidy. Gdański Ośrodek Sportu reprezentowany był przez Annę Turnik-Pieciun, Magdę Banach, Julię Chodorowską oraz Piotra Królaka.

W trakcie dwóch dni wydarzenia podsumowaliśmy dwa dwutygodniowe rejsy szkoleniowe dla oficerów ekologicznych oraz dotychczasowe prace nad Katalogiem Żeglarza Bałtyckiego. Wśród kolejnych działań projektowych znajduje się opracowanie ostatecznej wersji Katalogu oraz organizacja konferencji upowszechniających w każdym z krajów partnerów, czyli w Polsce, Finlandii i Litwie.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »