[vc_row][vc_column][vc_column_text]11 listopada 2016 r. na pływalni Gdański Ośrodek Sportu przy ul. Chałubińskiego 13 odbędą się zawody Finału Pomorskiej Ligii Ratownictwa Wodnego. Organizatorami są: Pomorska Federacja WOPR, Miejskie WOPR w Gdańsku przy współpracy Gdański Ośrodek Sportu.

To widowiskowa impreza, w której najlepsi ratownicy z Województwa Pomorskiego będą rywalizowali w  czterech konkurencjach. Zapraszamy do zgłaszania udziału oraz do kibicowania! Zawody będzie można śledzić z trybun pływalni.[/vc_column_text][us_single_image image=”881″ align=”center”][vc_column_text]OMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Finał Pomorskiej Ligi Ratownictwa Wodnego

Gdańsk 11.11.2016

TERMIN ZAWODÓW: 11.11.2016 r. (piątek)
Akredytacja – 8:00
Rozgrzewka – 9:00
Odprawa sędziów – 9:30
Uroczyste otwarcie Pomorskiej Ligii – 9:45
Zawody – godzina 10:00

MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chałubińskiego 13 na gdańskim Chełmie.

INFORMACJE TECHNICZNE:
Pływalnia 25m; 6 torów, temperatura wody: 27°C
Pomiar czasu: elektroniczny
Zawody rozgrywane są zgodnie z przepisami ILSF oraz postanowieniami Pomorskiej Ligi w Ratownictwie Wodnym 2016.

ORGANIZATOR ZAWODÓW:
Pomorska Federacja WOPR
Miejskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Gdańsku
Słupskie WOPR
Wejherowskie WOPR

PATRONAT:
Marszałek Województwa Pomorskiego,
Prezydent Miasta Gdańska.

PARTNERZY:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku
601100100.pl

ZASADY FINANSOWANIA:
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy.
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
Opłata startowa wynosi 20 zł od zawodnika – płatna do dnia 8 listopada na konto Miejskiego WOPR w Gdańsku: nr konta: BZ WBK: 22 1500 1025 1210 2010 7819 0000 (w tytule przelewu proszę wpisać: nazwę drużyny dokonującą wpłaty oraz liczbę startujących zawodników) lub w biurze zawodów w dniu zawodów

ZASADY UCZESTNICTWA:
Prawo startu w Pomorskiej Lidzie Ratownictwa Wodnego mają zawodnicy 12 letni i starsi posiadający ważną w danym roku legitymację ratownika WOPR oraz członkowie innych podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego.
Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna.
Zawodnicy reprezentują własne jednostki lub podmioty.
Obecność zawodników na otwarciu i zamknięciu Pomorskiej Lidzie Ratownictwa Wodnego 2016 jest obowiązkowa.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie mwopr.gda.pl.

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW należy przesłać w postaci pliku lenex (*lxf) lub excel (.xls) na email: jchroscielewski@op.pl w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed data rozpoczęcia poszczególnych edycji Ligii.
Druk zgłoszenia będzie dostępny na stronie internetowej www.mwopr.gda.pl, pomorskafederacjawopr.pl.
Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia (DD/MM/RRRR), nazwę drużyny, dystans, konkurencję oraz najlepszy czas uzyskany w ostatnich 12 miesiącach.
Osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć pisemną zgodę opiekuna na udział w zawodach.

REGULAMIN ROZGRZEWKI: Tor 6 jest torem jednokierunkowym przeznaczonym również na skoki do wody. Skoki do wody w innych miejscach są niedopuszczalne pod groźbą wykluczenia z zawodów.

NAGRODY: Zgodnie z Regulaminem Pomorskiej Ligii Ratownictwa Wodnego.
medale za miejsca 1 – 3 w każdej konkurencji i kategorii wiekowej.
Puchar dla najlepszych drużyn za 1 miejsce w każdej kategorii.

PROGRAM ZAWODÓW:

KobietyMężczyźni
1.1    50 m ratowanie manekina1.1    50 m ratowanie manekina
1.3    100 m ratownik1.3    100 m ratownik
1.4    100 m ratowanie manekina w płetwach1.4    100 m ratowanie manekina w płetwach
1.11   4×25 m sztafeta holowanie manekina w płetwach1.11   4×25 m sztafeta holowanie manekina w płetwach

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego komunikatu oraz Regulaminu Pomorskiej Ligii Ratownictwa Wodnego 2016.
Prawo interpretacji Regulaminu Pomorskiej Ligii Ratownictwa Wodnego przysługuje organizatorom.
W sprawach nie uregulowanych regulaminem decyduje przedstawiciel Pomorskiej Federacji WOPR.
Organizator zastrzega sobie prawo do korekty czasowo – programowej zawodów.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row] ‘ ‘

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »