Przy ul. Przełom 22 trwają prace związane z rozbudową i modernizacją mariny. Po zakończeniu prac rozbiórkowych wszystkich drewnianych pomostów i zniszczonych pali cumowniczych, rozpoczęły się prace związane ze wzmacnianiem nabrzeży. Obecnie wykonywane są wzdłuż nich ścianki szczelne.

Przystań jachtowa Górki Zachodnie służy jako całoroczne miejsce postoju rekreacyjnych jednostek pływających i umożliwia ich właścicielom oraz armatorom możliwość korzystania z zaplecza sanitarnego, socjalnego oraz serwisowego. Przystań jest wykorzystywana także jako miejsce organizowania regat oraz szkolenia dzieci i młodzieży. Obecnie, ze względy na prowadzone prace budowlane, jednostki zostały przeniesione do innych portów bądź obiektów, w których przetrzymywane są w okresie zimowym.

Port jachtowy przy ul. Przełom powstawał w latach 1967/69. Chociaż cieszy się niesłabnącą popularnością wśród żeglarzy, to jego infrastruktura i estetyka wymagały już poważnych zmian.

Przetarg na realizację tej inwestycji wygrała spółka NDI SA z Sopotu, która wyceniła swoje prace na blisko 18,6 mln złotych. Roboty budowlane rozpoczęły się we wrześniu 2021 r. i powinny potrwać, zgodnie z umową, 12 miesięcy.

Cieszy nas fakt, że możliwa stała się przebudowa dużej przystani miejskiej na Górkach Zachodnich. Jako, że towarzyszy temu zwiększenie liczby dostępnych miejsc postojowych, żeglarze zyskają nowe możliwości korzystania z infrastruktury zapewnianej przez Miasto Gdańsk. Uwzględniając oddaną w ubiegłym roku i zlokalizowaną nieopodal Przystań Nadwiślańską (Sobieszewo), ten obszar, z dogodnym i szybkim dostępem do wód Zatoki Gdańskiej ma szansę na zyskanie dużej popularności wśród amatorów wypoczynku na wodzie. Mamy nadzieję, że już we wrześniu tego roku, pod koniec sezonu, przyjmiemy pierwsze jachty – zaznacza Leszek Paszkowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Przedsięwzięcie zostało ujęte do realizacji w ramach programu strategicznego Województwa Pomorskiego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej”. Ponadto budowa przystani żeglarskiej będzie współfinansowana ze środków unijnych, w ramach Osi Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla działania nr 8.4. Wsparcie walorów atrakcyjności dziedzictwa przyrodniczego.

W minionych latach, chociaż był to obiekt miejski, przystanią zarządzał Jachtklub Stoczni Gdańskiej na mocy zawartej z GOS umowy. W przypadku trwającej inwestycji, wymogiem otrzymania dofinansowania jest m.in. utrzymanie trwałości projektu przez najbliższe 5 lat. Z tego też powodu przystań będzie zarządzana przez Gdański Ośrodek Sportu. Tym samym, uwzględniając pozostałe przystanie miejskie administrowane przez GOS – Marina Gdańsk przy ul. Szafarnia, Żabi Kruk, Sienna Grobla oraz Tamka, Miasto Gdańsk zaoferuje żeglarzom wyłącznie nowoczesne obiekty, gdzie szczególny nacisk kładzie się na ekologię. GOS nie wyklucza jednak dalszej współpracy z jachtklubem. Model i zakres współpracy są obecnie przedmiotem rozmów.

Już dziś myślimy o kolejnym etapie rozbudowy mariny na Górkach Zachodnich, co zwiększy liczbę miejsc postojowych dla kolejnych 55 jednostek. Prowadzimy również rozmowy ze środowiskiem żeglarskim, by jak najefektywniej wykorzystywać naszą infrastrukturę dla potrzeb wodniaków – dodaje Paszkowski.

Przebudowę portu podzielono na dwa etapy. Po zakończeniu prac w pierwszym etapie, na terenie portu będzie mogło cumować ponad 180 jednostek pływających, czyli o 50 proc. więcej niż dotąd. W ramach projektu powstanie niezbędna infrastruktura portu jachtowego, na którą składać się będą żelbetowe pomosty, nabrzeża oraz falochron. Przebudowane zostaną także sieci wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe.

W zakresie inwestycji znalazło się także przebudowanie nabrzeży „W”, „S” (obejmujące m.in. wykonanie ścian oporowych – przeciwpowodziowych będących częścią nabrzeży), przebudowę nabrzeża (pomostu) „N” i pirsu „E”. Poza tym pomosty zostaną wyposażone w pachoły cumownicze, drabinki wyłazowe, odbojnice, stojaki na koło ratunkowe i postumenty oświetleniowe.

W ramach tego projektu nie przewidziano modernizacji znajdujących się na terenie tej przystani hangarów, w których m.in. naprawiane są jachty. Niewiele robót prowadzonych bowiem będzie w tym etapie na lądzie. Projekt inwestycji zakłada jedynie wymianę uzbrojenia terenu – do pomostów, miejsc cumowania, doprowadzone zostaną media, czyli energia, woda i odbiór ścieków. Mało atrakcyjna obecnie droga dojazdowa prowadząca do przystani zostanie przebudowana i zmodernizowana także w drugim etapie realizacji projektu.

Fot.: Materiały prasowe NDI

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »