„Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku” to konkurs, który został zorganizowany po raz pierwszy. Wyłonione zostaną w nim najbardziej inspirujące i kreatywne osoby ze społeczności oświatowej. Na zwycięzców czeka po 5 000 zł, natomiast wyróżnieni otrzymają pomoce dydaktyczne w postaci sprzętu komputerowego.

Zagłosuj online w plebiscycie “Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku”

Laureatami mogą zostać osoby podejmujące szczególnie ważne i wartościowe działania na rzecz Gdańska i jego mieszkańców, w duchu wspierania budujących Gdańsk idei: obywatelskości, solidarności, odpowiedzialności za zrównoważony rozwój, nowoczesności i inteligentnych rozwiązań. Chcemy, aby mieszkańcy zyskali możliwość przyjrzenia się tej działalności dyrektorów i nauczycieli, która wykracza poza standardowe działania edukacyjne. Ten konkurs daje możliwość docenienia osiągnięć osób tworzących gdańską oświatę – mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Miasta Gdańska.

Laureatami mogą zostać osoby podejmujące szczególnie ważne i wartościowe działania na rzecz Gdańska i jego mieszkańców, w duchu wspierania budujących Gdańsk idei: obywatelskości, solidarności, odpowiedzialności za zrównoważony rozwój, nowoczesności i inteligentnych rozwiązań. Konkurs przyczyni się do docenienia osiągnięć nauczycieli i kadry zarządzającej oraz promocji gdańskiej oświaty.

Uczestnikiem Konkursu, czyli kandydatem do tytułu Gdańskiego Nauczyciela Roku lub Gdańskiego Dyrektora Roku, może być każdy aktualnie wykonujący zawód nauczyciela lub pełniący funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej prowadzonej przez Miasto Gdańsk.

Głosowanie online

W pierwszym etapie placówki edukacyjne zgłaszały do konkursu nauczycieli oraz dyrektorów, którzy ich zdaniem zasłużyli na nagrodę. Od 30 września do 9 października mieszkańcy Gdańska będą mogli oddać głos w konkursie na portalu gdansk.pl. Tam znajdą się sylwetki wszystkich nominowanych, a każdy z głosujących będzie mógł oddać po maksymalnie jednym głosie na każdego nominowanego.

Kategorie konkursowe dla kandydatów do tytułu Gdańskiego Nauczyciela Roku lub Gdańskiego Dyrektora Roku są następujące:

 • obywatelskość,
 • solidarność,
 • odpowiedzialność za zrównoważony rozwój,
 • nowoczesność i inteligentne rozwiązania

Mieszkańcy podczas głosowania online wyłonią 8 osób wyróżnionych w konkursie, po 1 nauczycielu i 1 dyrektorze w każdej z 4 kategorii. Wyboru zdobywców tytułu Gdański Nauczyciel Roku oraz Gdański Dyrektor Roku dokona Prezydent Miasta Gdańska na podstawie rekomendacji przygotowanych przez Komisję konkursową.

Wyniki konkursu wraz z informacją o przyznanych nagrodach ogłaszane zostaną podczas uroczystej gali, której termin zostanie podany po zakończeniu głosowania.

Kategorie konkursowe

 • Obywatelskość
  Kandydat jest osobą zaangażowaną w budowanie społeczeństwa ludzi równych, solidarnych i aktywnych obywatelsko. Rozwija u siebie i innych poczucie więzi, przynależności do wspólnoty, poziom zaufania, zaangażowania w życie lokalnej społeczności, również na poziomie sąsiedztw, oraz współtworzenia miasta.
 • Solidarność
  Kandydat podejmowanymi działaniami przyczynia do budowania wizerunku Gdańska – miasta solidarności, miasta wielu kultur – jako miejsca otwartego, tolerancyjnego, patrzącego z troską na słabszych.
 • Odpowiedzialność za zrównoważony rozwój
  Kandydat swoimi działaniami dąży do ochrony środowiska i zachowania dziedzictwa naturalnego, wykazuje troskę o przyszłość miasta i zapewnienie dobrych warunków życia kolejnym pokoleniom, mając na uwadze ich stan zdrowia, możliwość wypoczynku i regeneracji, jakość przestrzeni publicznej w Gdańsku jako miejscu atrakcyjnym do zamieszkania, pracy i spędzania czasu wolnego.
 • Nowoczesność i inteligentne rozwiązania
  Kandydat podejmuje działania odpowiadające na dynamiczne zmiany w sposobie funkcjonowania społeczeństw oraz rozwój technologiczny, które wpływają na charakter miasta. Przyczynia się do rozwijania narzędzi inteligentnego zarządzania rozwojem Gdańska, doskonalenie usług publicznych poprzez zastosowanie nowych technologii i rozwiązań opartych na narzędziach informatycznych.

Patryk Rosiński
Urząd Miejski w Gdańsku

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »