W tym sezonie wkraczamy w nowy obszar aktywności i edukacji. Pod salingiem gdańskiego żaglowca „Generał Zaruski” załopotała „Błękitna Flaga”. To certyfikat przyznawany przez duńską Fundację Edukacji Ekologicznej we współpracy z organizacją Sail Training International za spełnienie i zachowanie szeregu kryteriów związanych z ochroną środowiska, edukacją, bezpieczeństwem i dostępnością.

W przypadku gdańskiej jednostki flagowej chodzi o to, aby postępować zgodnie z wytycznymi uwzględniającymi takie zagadnienia, jak odpowiedzialna gospodarka odpadami i ściekami, korzystanie z przyjaznych środowisku produktów (tj. farby, środki chemiczne) oraz pływanie w zgodzie z wymogami ochrony środowiska morskiego, tj. nieingerowanie w obszary wrażliwe przyrodniczo czy obszary chronione.

Zaruski jest trzecim polskim jachtem, który może pochwalić się członkostwem w programie „Błękitna Flaga”. W doborowym towarzystwie „Daru Młodzieży” oraz „Pogorii” będziemy dążyć do tego, aby młodzież znajdująca się na naszym pokładzie w pełni świadomie uczestniczyła w działaniu na rzecz ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

To jednak zaledwie pierwszy krok. Naszym ambitnym celem na przyszły sezon jest uzyskanie, jako pierwszy polski jacht, prestiżowego certyfikatu „Blue Flag for Sail Training Vessel”.

„Błękitna Flaga” jest programem realizowanym w celu promowania ekologii, ochrony  środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w miejscowościach nadmorskich, w otoczeniu kąpielisk i przystani jachtowych. Program ten spełnia także ważną rolę zwiększania świadomości ekologicznej turystów oraz społeczności lokalnych.

Głównym założeniem i ideą programu „Błękitna Flaga” jest zbliżenie społeczeństwa z jego otoczeniem i zachęcenie do lepszego poznania swojego środowiska.  W związku z tym, podmioty zaangażowane powinny, poza nieprzerwaną ekspozycją informacji istotnych dla danego regionu w zakresie różnorodności biologicznej, ekosystemów i zjawisk środowiskowych, oferować i wspierać działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska.

#CzasNaGdańsk

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »