Informacja o wyniku naboru z dnia 22.11.2023 r. na stanowiska:

  • Osoba sprzątająca – 3 etaty

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska zostały wybrane:

  • Pani Violetta Narkowicz – zamieszkała w Gdańsku,
  • Pani Iwona Detmer – zamieszkała w Gdańsku.

Wyżej wymienione osoby spełniły wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na ww. stanowisku. Kandydatki otrzymały zadowalające wyniki w ramach zastosowanych metod naboru.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »