Informacja o wyniku naboru z dnia 22.11.2023 r. na stanowisko:

  • Gospodarz obiektu sportowo-rekreacyjnego – 2 pełne etaty (jeden na zastępstwo).

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowiska zostali wybrani:

  • Pan Daniel Puchała – zamieszkały w Gdańsku,
  • Pani Natalia Śmiałkowska – zamieszkała w Gdańsku.

Wyżej wymienione osoby spełniły wszystkie obowiązkowe kryteria wymagane do pracy na ww. stanowisku. Kandydaci otrzymali zadowalające wyniki w ramach zastosowanych metod naboru.

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »