Gdański Ośrodek Sportu poszukuje ratowników wodnych na pływalnie miejskie na Chełmie, Oruni, Osowej i Stogach. Jeśli posiadasz odpowiednie uprawnienia i chcesz podjąć pracę na jednym z wymienionych basenów, teraz jest ku temu najlepsza okazja. Pracę będzie można podjąć na początku 2024 roku. 

Od 02 stycznia 2024 r. możliwe jest podjęcie pracy w czterech lokalizacjach:

 • Pływalnia Chełm (ul. Chałubińskiego 13)
 • Pływalnia Orunia (ul. Smoleńska 6/8)
 • Pływalnia Osowa (ul. Siedleckiego 14)
 • Pływalnia Stogi (ul. Stryjewskiego 24)

Poszukiwane są osoby pełnoletnie, posiadające odpowiednie uprawnienia oraz ukończony kurs KPP, chcące dalej podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje. Wśród pożądanych cech znajduje się z pewnością opanowanie w ciężkich i stresujących sytuacjach. Osoby, które decydują się na ten zawód, powinny również wykazywać się umiejętnością pracy w zespole, dobrym kontaktem z otoczeniem oraz empatią i asertywnością. Trzeba pamiętać, że praca ratownika jest bardzo odpowiedzialna i wymagająca. Stała obserwacja akwenu przez kilka godzin pracy nie należy do łatwych. Ponadto ratownik musi być w każdej chwili gotowy do udzielenia pierwszej pomocy.

Na co mogą liczyć ratownicy pracujący na pływalniach GOS?

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełen etat (lub część etatu)
 • zatrudnienie od 02 stycznia 2024 r.
 • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4500,00 zł brutto/miesiąc (cały etat)
 • dodatek wynikający z przepracowanego stażu pracy,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej),
 • premię kwartalną (wypłacaną zgodnie z Regulaminem premiowania pracowników Gdańskiego Ośrodka Sportu),
 • świadczenia o charakterze socjalnym (między innymi tzw. “wczasy pod gruszą”, dofinansowanie do zakupu prezentów świątecznych dla dzieci)
 • dodatkowo za pracę w ramach nadgodzin w dni wolne stawka wynosi 100%

Obowiązuje równoważny czas pracy.

W sezonie letnim (lipiec, sierpień) w okresie zamknięcia pływalni na czas przerwy technologicznej, praca będzie się odbywała na kąpieliskach morskich w Gdańsku.

Kto może podjąć pracę na pływalni?

Oferta GOS skierowana jest do osób, które posiadają uprawnienia ratownika wodnego, ukończony kurs KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc) oraz uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (np. patent sternika motorowodnego, żeglarza, nurka). Więcej informacji w zakładce: O nas – Praca.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • kopia zaświadczenia MSW o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych (w przypadku osób, które ukończyły kurs ratownika przed 2011 rokiem: kopia potwierdzenia uprawnień z legitymacji WOPR);
 • kopia certyfikatu KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc);
 • kopia legitymacji członkowskiej z opłaconą składką na rok 2023 lub inny dokument potwierdzający przynależności do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego;
 • kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym (kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym wymienione w rozporządzeniu – link https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kwalifikacje-przydatne-w-ratownictwie-wodnym-19149482);
 • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (tu link żeby pobrać plik RODO).

Jesteś zainteresowany? Napisz do nas:

rekrutacjachelm@plywalniegdansk.pl – jeśli jesteś zainteresowany pracą na Pływalni Chełm

rekrutacjaosowa@plywalniegdansk.pl – jeśli jesteś zainteresowany pracą na Pływalni Osowa

rekrutacjastogi@plywalniegdansk.pl – jeśli jesteś zainteresowany pracą na Pływalni Stogi

rekrutacjaorunia@plywalniegdansk.pl – jeśli jesteś zainteresowany pracą na Pływalni Orunia

aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »