Gdański Ośrodek Sportu, jako lider, złożył projekt pod nazwą „Ecomarinas” w ramach drugiego naboru wniosków w Programie Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027. Jeśli „Ecomarinas” zostanie pozytywnie oceniony, GOS stanie na czele międzynarodowego projektu wartego blisko 2,5 miliona EURO, dofinansowanego przez Unię Europejską.

Zebranie międzynarodowego towarzystwa pod przewodnictwem GOS to kontynuacja szeroko zakrojonych działań Miasta Gdańsk w zakresie edukacji proekologicznej. O tym, czy ten ważny z punktu widzenia Morza Bałtyckiego projekt dojdzie do skutku, przekonamy się w kwietniu 2024 roku.

Państwa leżące nad Południowym Bałtykiem, takie jak Polska, Litwa, Szwecja, czy Niemcy mają zamiar pochylić się nad zagadnieniem szeroko rozumianego poszanowania wody. GOS jest instytucją, która zarządza sześcioma marinami i posiadamy na dzień dzisiejszy aż 412 miejsc postojowych. Temat poszanowania środowiska i czystości wody jest więc dla nas bardzo istotny. Chcemy wprowadzić w życie, a potem rozpowszechniać wśród innych użytkowników dobre zasady i praktyki związane z poszanowaniem wody – mówi Leszek Paszkowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Celem projektu jest identyfikacja i wdrożenie rozwiązań poprawiających zrównoważone wykorzystanie wody w marinach, mających na celu redukcję zanieczyszczeń wód Morza Bałtyckiego. Projekt przewiduje szereg działań polegających na przeprowadzeniu kompleksowej analizy porównawczej i badań w celu zidentyfikowania potencjalnych rozwiązań w tym zakresie. Badania te posłużą jako podstawa do sprostania wyzwaniom stojącym przed zarządcami marin i opracowania skutecznych metod zapobiegania zanieczyszczeniom i oszczędzania słodkiej wody.

Dla nas jako Gdańskiego Ośrodka Sportu ekologia jest niezwykle istotna. Na naszych marinach wprowadzamy rozwiązania proekologiczne, takie jak chociażby Portbin, Seabin, segregacja śmieci czy funkcjonujący od maja 2023 roku Elektroniczny System Obsługi Klientów. Mamy więc rozwiązania, które możemy pokazać naszym partnerom, natomiast możliwość wymiany doświadczeń w międzynarodowym gronie będzie dla wszystkich uczestników przedsięwzięcia bardzo cenna. Chcemy, żeby projekt przyczynił się do szerzenia wiedzy i poniesienia świadomości na wyższy poziom – zaznacza Leszek Paszkowski, dyrektor Gdańskiego Ośrodka Sportu.

Co roku do Morza Bałtyckiego trafiają różnego rodzaju szkodliwe substancje, w tym ścieki ze statków. Sytuacja ta dotyczy także dopływów Morza Bałtyckiego, które charakteryzują się wysokim poziomem zanieczyszczeń (m.in. tworzywami sztucznymi i chemikaliami) oraz postępującą eutrofizacją. Rekreacyjne żeglarstwo staje się coraz bardziej popularne w regionie Południowego Bałtyku. W szkoleniach żeglarskich i motorowodnych nie zwraca się dużej uwagi na ekologiczne aspekty pływania jachtem, dlatego nowi członkowie społeczności żeglarskiej w większości uczą się i adaptują nawyki poprzednich pokoleń żeglarzy, a te pozostawiają wiele do życzenia. Jednocześnie postawy i zachowania sektora żeglarstwa rekreacyjnego wydają się pozostać niezauważone, jeśli chodzi o praktyki środowiskowe, szczególnie brak zainteresowania użytkowaniem pompy zęzowej jachtu lub pompy ściekowej. Projekt Ecomarinas ma być odpowiedzią na problemy związane z tymi zagadnieniami.

Projekt Ecomarinas

Planowany okres realizacji: 07.2024 r. – 06.2027 r. (36 miesięcy)

Partnerzy:

 • Miasto Gdańsk – Gdański Ośrodek Sportu – Lider projektu
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Gmina Tolkmicko
 • Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa)
 • Gmina Neringa (Litwa)
 • Slottsholmen Marina Vastervik (Szwecja)
 • EUCC – The Coastal Union Germany (Niemcy)
 • Fundacja Mare

Partnerzy stowarzyszeni:

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • wiązek Miast i Gmin Morskich
 • im-jaich GmbH & Co. KG – zarządca mariny (Niemcy)
 • Kurverwaltung Dierhagen – zarządca mariny (Niemcy)
 • Vastervik Municipality (Szwecja)

Planowany budżet projektu:

Całkowity budżet projektu: 2 477 218,00 EUR, w tym:

 • dofinansowanie UE (80%): 1 981 774,40 EUR
 • wkład własny (20%): 495 443,60 EUR

Całkowity budżet GOS: 835 135,00 EUR, w tym:

 • dofinansowanie UE (80%): 668 108,00 EUR
 • wkład własny (20%): 167 027,00 EUR
 • część inwestycyjna dla GOS: 278 000,00 EUR
aplikacja

Wyszukaj na stronie

Anuluj wyszukiwanie
Translate »